Uutishuone

Osaatko arvioida, kuinka paljon saisit työttömyyspäivärahaa, jos nyt jäisit työttömäksi?

19.08.2019 | Jäsenedut ja -palvelut, Jäsenedut ja -palvelut

Artikkelikuva

Useimmat arvioivat oman työttömyyspäivärahansa paljon suuremmaksi, kuin mitä se todellisuudessa olisi

Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO:n sivuilta löytyy päivärahalaskuri, jonka avulla pystyt laskemaan, paljonko päivärahaa saisit työttömäksi jouduttuasi. Samalla voit arvioida, mihin raha riittäisi, vai pitäisikö miettiä säästösuunnitelmaa työttömyyden varalle hyvissä ajoin.

Ansiosidonnaista päivärahaa saat, jos kuulut työttömyyskassaan (sisältyy YTYn jäsenmaksuun) ja lisäksi olet kerryttänyt työssäoloehdon ollessasi kassan jäsenenä.

Ansiosidonnainen päiväraha koostuu perusosasta, joka on Kelan maksaman peruspäivärahan suuruinen, ja ansio-osasta, joka lasketaan ennen työttömyyttäsi saamistasi palkkatuloista. Lisäksi voidaan maksaa korotettua päivärahaa sekä lapsikorotusta alle 18-vuotiaista lapsista.

Laskennassa huomioidaan seuraavat tulot

 • kuukausi- tai tuntipalkka
 • palkan päälle maksettavat lisät (mm. iltatyö- ja vuorotyölisät)
 • luontoisedut (esim. puhelinetu, autoetu, asuntoetu)
 • työajanlyhennyskorvaukset (ns. pekkaset)
 • vuosiloma-ajanpalkka
 • tulospalkkiot ja bonukset, jotka on ansaittu ajanjaksolla, jolta päivärahan suuruus lasketaan.

Tulot, joita ei huomioida laskennassa

 • lomaraha
 • lomakorvaus
 • työsuhteen päättyessä maksettu kertakorvaus
 • tulospalkkiot ja bonukset ajalta, jotka on ansaittu eri ajanjaksolla, jolta päivärahan suuruus lasketaan
 • alennettu sairausajan palkka

Lue lisää työttömyysturvasta