Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kanneoikeus parantaisi mahdollisuutta puuttua epäkohtiin työpaikoilla

02.04.2019 | Ajankohtaista, Työelämä

Artikkelikuva

Työmarkkinoiden toimivuutta koettelee se, että työlainsäädännön noudattamista laiminlyödään työpaikoilla. Työnantajan tulkintaetuoikeus tarkoittaa sitä, että viime kädessä työntekijän ainoa mahdollisuus saada oikeutta on riitauttaa asia tuomioistuimessa.

Tilanne on johtanut siihen, että moni työntekijä ei uskalla leimautumisen tai työpaikan menettämisen pelossa lähteä vaatimaan oikeuksiaan. Tuomioistuinprosessi on myös yksilön kannalta raskas ja aikaa vievä.

YTY esittää siksi hallitusohjelmatavoitteissaan, että ammattiliitoille annetaan kanneoikeus työsuhteisiin liittyvissä asioissa. YTYn jäsentutkimuksessa jäsenistö antoi vahvan tuen tavoitteelle: 74 % vuoden 2018 jäsentutkimukseen vastanneista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että liitoilla tulisi olla itsenäinen oikeus viedä jäseniään koskevia asioita tuomioistuinkäsittelyyn.

Ammattiliiton kanneoikeus mahdollistaisi anonyymin oikeudenkäynnin jäsenen tai jäsenten ryhmän puolesta jäsenen niin halutessa. Käytännössä itsenäinen kanneoikeus parantaisi ammattiliittojen mahdollisuutta puuttua työpaikoilla ilmeneviin epäkohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteistoimintamenettelyvelvoitteiden laiminlyönti, työaika-asiat, laittomat määräaikaiset työsuhteet ja palkkatasa-arvoasiat. Kanneoikeus koskisi myös tilanteita, joissa työnantaja muuttaa yksipuolisesti työsuhteen ehdoksi vakiintuneita etuja tai työntekijöitä ei kohdella tasapuolisesti.

Ammattijärjestöjen kanneoikeus koskisi myös kaikenlaista häirintää, mukaan lukien seksuaalisen häirinnän. 

Jo tietoisuus kanteen nostamisen mahdollisuudesta hillitsisi työnantajan halua rikkoa lainsäädäntöä. Kun asioita hoidetaan kerralla kaikkien puolesta, kynnys puuttua pienempiin väärinkäytöksiin laskee, ja yrityksillä on suurempi kannuste hoitaa asiat lainmukaisesti.

 

Kolmikantaista valmistelua työelämälainsäädännössä kehitetään

  • Yhteistoimintalaki aidosti työelämää kehittäväksi laiksi
  • Ammattijärjestöille kanneoikeus
  • Kilpailukieltosopimuksista kilpailukiellon ajalta on aina maksettava palkan suuruinen korvaus

YTYn hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019-2023