Työsuhdeasiat

Toimitusjohtajalla ei ole irtisanomissuojaa ilman sopimusta
Toimitusjohtaja on sekä osakeyhtiölain että osuuskunta- ja säätiölain mukaan yhtiön johtoon kuuluva elin, jonka tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole sellaisen jo...
  • 43
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 13