Jäsenedut ja -palvelut

Yrittäjän perheenjäsenen kannattaa nyt siirtyä palkansaajakassaan
Perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen on 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaaja, jos hänellä ei ole omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Silloin myös työttömyyskassan jäsenyys tulee vaihtaa yrittäjäkassasta palkansaajakassaan. ...
  • 43
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 13