Esitys uudeksi työaikalaiksi eduskunnalle

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat ry

 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 13
 • Esitys uudeksi työaikalaiksi eduskunnalle

  27.09.2018 | Ajankohtaista

  Artikkelikuva

  Hallitus antoi tänään 27.9. esityksen uudeksi työaikalaiksi eduskunnalle.

  Hyvää hallituksen esityksessä uudeksi työaikalaiksi on, että siinä turvataan työntekijöiden työaikasuojelu, toteaa keskusjärjestö Akava. Joustavilla työaikajärjestelyillä pyritään helpottamaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Akava painottaa, että uuden työaikamallin, joustotyön, tulee kuitenkin olla asiantuntijatyössä pikemminkin poikkeus kuin sääntö.

   

  Akava on tyytyväinen, että asiantuntijat ja keskijohto kuuluvat uuden työaikalain soveltamisen piiriin. Soveltamisalaan ei tule merkittäviä muutoksia ja se täyttää EU:n työaikadirektiivin vaatimukset.

   

  – Tärkeä parannus on, että työaikasuojelun näkökulma on otettu huomioon lisäämällä työaikalakiin säännökset lakisääteisestä työaikapankista. Esityksen mukaan työaikapankin käyttöönotosta voitaisiin sopia kaikilla työpaikoilla siihen katsomatta, onko työnantajan työehtosopimuksessa määräyksiä työaikapankista, sanoo Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto.

   

  Esityksessä tunnistetaan työmatkojen aiheuttama kuormittuminen ja sen vaikutukset työturvallisuuteen. Valitettavasti lakiesitys ei kuitenkaan paranna työnsä takia paljon matkustavien asemaa, Akava huomauttaa. Esityksen perustelujen mukaan työnantajan on pelkästään kiinnitettävä huomiota palautumiseen.

   

  Työmatkojen aiheuttaman ylikuormituksen välttämiseksi ja palautumisen varmistamiseksi työmatkoihin käytettävä aika tulisi Akavan mielestä lukea työntekijän työajaksi. Matka-aika luetaan uudenkin esityksen mukaan työajaksi ainoastaan, jos se on samalla osa työsuoritusta.

   

  Uuden joustotyöaikajärjestelyn käyttöä pitää jatkossa seurata ja korjata mahdolliset ongelmat, Akava korostaa. Joustotyössä vähintään puolet työajasta olisi sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi itsenäisesti päättää. Työnantaja ja työntekijä voisivat sopia joustotyöstä yhteisellä sopimuksella. Lakiluonnoksen kirjaus joustotyöstä kaivannee täsmentämistä, jotta sitä käytetään vain silloin, kun asiantuntija voi hyvin itsenäisesti päättää työntekemisen ajasta, paikasta ja määrästäkin.

   

  Akava on pettynyt siihen, että lain valmistelun loppuvaihe ei ollut kolmikantaista. On odotettavissa, että lain soveltamisesta syntyy epävarmuutta.

   

  Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN on pääosin tyytyväinen lakiesitykseen, mutta haluaa samoin huomiota kiinnitettävän joustotyöhön.

   

  - Joustotyöstä ei saa tulla samanlaista automaattikirjausta asiantuntijoiden työsopimuksiin kuin esimerkiksi kilpailukieltosopimuksista, joita on perusteettomasti solmittu uutta työsopimusta tehtäessä, YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki muistuttaa.

   

  - Eduskuntakäsittelyn aikana on vielä mietittävä, miten joustotyön käyttöä rajoitetaan uusia työsopimuksia solmittaessa, jolloin työntekijällä tai työnantajalla ei välttämättä ole tietoa siitä, kuinka itsenäistä työ käytännössä tulee olemaan.

  Tavoitteena on, että uusi työaikalaki tulee voimaan vuoden 2020 alussa.

   

  Lähde: Akavan ja YTN:n tiedotteet