Blogit

Suomalaisten osaajien palkkataso ei saa jäädä jälkeen
Selvityksen mukaan johtajien, ylimpien virkamiesten ja erityisasiantuntijoiden keskipalkka oli vuonna 2015 Suomessa 4 520 euroa kuukaudessa. Luku on hieman alhaisempi kuin YTYn oman jäsentutkimuksen tulokset vuodelta 2016, missä keskipalkka oli 4654 ...
  • 43
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 13