Uutishuone

Ytyläisten kanta valtiontalouteen ei ole muuttunut

16.02.2021 | Työelämä

Artikkelikuva

Kysyimme osana jäsentutkimusta YTYn jäseniltä, mitä mieltä he ovat talouspolitiikasta. Pienenä yllätyksenä voi pitää, että kannat eivät ole juurikaan muuttuneet sitten vuoden 2018 kyselyn.


Suomi ja muut Euroopan maat ovat velkaantuneet tänä vuonna rajusti yrittäessään minimoida koronapandemian kielteiset vaikutukset työllisyydelle ja elinkeinoelämälle. Suomen valtio ottaa toistakymmentä miljardia euroa lisää lainaa tähän tarkoitukseen. Nyt käydään poliittista ja akateemista keskustelua siitä, kuinka kauan julkisen sektorin velkaantuminen voi jatkua.

YTYn jäsenet eivät usko puheisiin, että valtiot voisivat vapaasti velkaantua, koska heidän ei tarvitse maksaa velkojaan pois kuten muiden velallisten. Jopa 78 prosenttia vastaajista oli jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että valtion velkaantumisaste on saatava taittumaan.

Kun kysyttiin talouden tasapainottamiskeinoja, niin 71 prosenttia ytyläisistä kannattaa mieluummin menoleikkauksia kuin veronkorotuksia.

Kysymykseen ”oletko valmis maksamaan enemmän ansiotuloveroa” 63 prosenttia ilmoitti olevansa täysin tai jokseenkin eri mieltä. Vastaus muistuttaa kysymystä kahden vuoden takaa, missä 67 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että he maksavat mielestään liikaa veroja. Kun vastaajat jaettiin kolmeen ikäryhmään, huomattiin että perinteisen talouskurin vahvimmat kannattajat löytyivät ikäryhmästä 45–54-vuotiaat.

Akavan edunvalvonnassa yhtenä linjana on, että koulutuksesta, osaamisesta ja tutkimuksesta ei saa leikata. Tämä arvovalinta on näkynyt myös YTYn kyselyissä. Vuoden 2018 kyselyssä jopa 71 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaaliturvan kokonaismenot eivät saa enää kasvaa. Lisäksi ilmaistiin, että perusturvaa pitää kehittää vastikkeellisempaan suuntaan (68 % vastaajista). Uusimmassa kyselyssä tämä kanta oli vahvistunut ja 72 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Tässä yli 55-vuotiaat olivat vahvimmin vastikkeellisuuden kannalla.

Selkeimmät näkemyserot eri ikäryhmien välillä liittyivät mahdollisiin leikkauskohteisiin. Koko jäsenistön vastauksissa kysymykseen, kannattaako mieluummin leikkauksia sosiaaliturvasta vai koulutuksesta, puntit menivät tasan. Kun vastauksia tarkasteltiin ikäryhmittäin, huomattiin että alle 45-vuotiaat näkevät mieluummin sosiaaliturvaleikkauksia (57 %) kuin koulutusleikkauksia (32 %). Samalla yli 55-vuotiaat vastaajat päinvastaisesti vastustavat sosiaaliturvaleikkauksia (48 %) koulutusleikkausten kustannuksella (38 %).

 

Teksti Mats Nyman
Juttu on julkaistu YTY-lehdessä 1/2021