Uutishuone

Yrittäjän perheenjäsenen kannattaa nyt siirtyä palkansaajakassaan

17.06.2019 | Ajankohtaista, Ajankohtaista, Blogit

Artikkelikuva

Perheyrityksiä koskevat työttömyysturvan muutokset voimaan heinäkuun alussa

Perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen on 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaaja, jos hänellä ei ole omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Silloin myös työttömyyskassan jäsenyys tulee vaihtaa yrittäjäkassasta palkansaajakassaan.

Aikaisemmin perheenjäsen katsottiin yrittäjäksi, vaikka hänellä ei olisi ollut yrityksessä omistusta tai määräysvaltaa. Työttömyysturvassa yrittäjämääritelmä on nimittäin ollut laajempi kuin muussa sosiaaliturvassa.

Puolison tai vanhempien yrityksessä työskentelevän perheenjäsenen, joka ei kuitenkaan omista yritystä tai osaa siitä, kannattaa siirtyä palkansaajakassaan heinäkuun alussa, jotta hänen työskentelynsä perheyrityksessä kerryttää edelleen työttömyysvakuutusta.

Jos työskentely perheyrityksessä alkaa vasta nyt, yrittäjäkassaan ei enää kannata liittyä, ellei tarkoituksena ole hankkia osuutta perheyrityksestä tai siirtyä muutoin yritystoimintaan.

On tärkeää muistaa, että muutos ei koske henkilöitä, joilla on minkäänlainen omistusosuus tai määräysvalta perheen yrityksestä. Muutoksen ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä.

Yrittäjäkassassa täyttyneen työssäoloehdon voi tuoda niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä entisestä kassasta eroamisesta. Osittain täyttynyttä työssäoloehtoa ei kuitenkaan voi tuoda mukanaan palkansaajakassaan.

Perheyrityksessä työskentelevälle henkilölle täyttyy palkansaajan työssäoloehto, kun hän on ollut palkansaajakassan jäsenenä vähintään 12 kuukautta ja työskennellyt jäsenyysaikanaan vähintään 52 viikkoa.

Työssäoloehtoa koskevat ehdot ovat muuten samat kuin muillakin palkansaajilla. Tämä tarkoittaa sitä, että työssäoloehtoa kartuttaa jokainen kalenteriviikko, jona työaika on ollut vähinään 18 tuntia viikossa ja palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Jos alalle ei ole työehtosopimusta, on palkan kokoaikatyöstä oltava vähintään 1 211 euroa kuukaudessa.

Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa yrityksessä työskentelevän ei-omistavan perheenjäsenen oikeutta ansiopäivärahaan ja näin vähentää työttömäksi jäämiseen liittyviä taloudellisia riskejä perheyrityksessä työskenneltäessä.

Pekka Potinkara
Asiamies