Uutishuone

Älä pelkää suojaosan ylitystä

25.11.2020 | Työsuhdeasiat, Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

Jäsenet kysyvät usein, mitä osa-aikaisen työtarjouksen määrästä ja ajoituksesta kannattaa sopia, ettei työttömyyspäivärahan suojaosa pääse ylittymään. Sen ylittymistä ei kuitenkaan kannata pelätä.

Työttömyysetuutta saadessa voi tehdä osa-aikatyötä ja silti voi olla mahdollista saada päivärahaa.  Tällöin päiväraha maksetaan soviteltuna. Työ voi olla osa-aikaista tai lyhytkestoista työtä tai esimerkiksi sivutoimista yritystoimintaa.

Tulot ja työttömyysetuus sovitetaan yhteen. Se tarkoittaa, että työttömyysetuuden määrä muuttuu suhteessa palkkaan. Tarkoitus on, että työ on aina taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin kokoaikainen työttömyys.

Suojaosa on rahamäärä, jonka voi ansaita bruttona ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahaan. Ansaituilla tuloilla on vaikutusta ansiopäivärahan määrään vasta suojaosan ylittyessä. Alle suojaosan saadulla palkalla ei ole mitään vaikutusta ansiopäivärahan määrään. Työttömyysturvan suojaosa otettiin käyttöön vuonna 2014. Se helpottaa pienten lisätulojen ansaintaa työttömänä ollessa. Aikaisemmin kaikki tulot vaikuttivat päivärahan määrään.

Normaalisti suojaosa on ollut 300 euroa kuukaudessa. Sitä on koronamuutosten myötä korotettu väliaikaisesti vuoden loppuun 500 euroon kuukaudessa. Neljän kalenteriviikon jaksoissa nämä summat ovat vastaavasti 279 euroa ja nyt korotettuna 465 euroa.

Saatu palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aikana myös palkka maksetaan. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä on tehty marraskuussa ja palkka siitä maksetaan joulukuun puolivälissä, sovitellaan palkka joulukuun työttömyysetuuden kanssa.
Vaikka tulot jäisivät alle suojaosan, pitää niistä silti ilmoittaa päivärahaa hakiessa. Työttömyyskassa tarvitsee tiedon kaikista tuloista, sillä heillä on velvollisuus seurata muun muassa työssäoloehdon täyttymistä.

On myös joitakin harvinaisia poikkeustilanteita, joissa suojaosaa ei huomioida. Tällainen on esimerkiksi päivärahan enimmäismäärän ylittyminen. Lisäksi vuorotteluvapaan korvauksessa ei suojaosaa käytetä.

 

Työttömyysturvan suojaosa

Koronavirusepidemian takia suojaosaa on korotettu väliaikaisesti. Suojaosa on 1.6.–31.12.2020 alkavilla sovittelujaksoilla 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein (465 euroa, jos etuus maksetaan neljän viikon välein).

Tavallisesti ja tämän hetken tiedon mukaan 1.1.2021 jälkeen alkavilla sovittelujaksoilla suojaosa on
300 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein (279 euroa, jos etuus maksetaan neljän viikon välein).
Perussääntö on, että jokainen suojaosan ylittävä palkkaeuro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. Mukaan lasketaan rahapalkka, palkkiot, verolliset kulukorvaukset, luontoisedut jne.

Esimerkki kuukauden jaksolla: Olet tehnyt työkeikan ja sinulle maksetaan siitä palkkaa 700 euroa. Puolet 500 euron suojaosan ylittävästä palkastasi (700 - 500 = 200, josta puolet on 100 euroa) sovitellaan hakujakson ansiopäivärahaasi. Sen kuukauden, jona palkka maksetaan, päiväraha pienenee siis noin 100 eurolla. Lisäksi olet saanut tuon 700 euron ansion.

 

Teksti Kari Saarinen, jäsenpalvelupäällikkö

--

Palvelemme jäseniämme kaikkiin työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Toimistomme palvelee ma-pe 8.30-16.

Kun tarvitset työsuhteeseen liittyvää lakineuvontaa, ota yhteyttä työsuhdeneuvontaan ma-pe 08.30-13.00, puh. (09) 2510 1350. Neuvonta on vain YTYn ja jäsenyhdistysten jäsenille ja sisältyy jäsenmaksuun.