Uutishuone

Työehtosopimuksella ei voida heikentää työsopimuksen ehtoja

13.11.2019 | Blogit, Blogit

Artikkelikuva

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomion, jonka mukaan työntekijän työsopimukseen kirjattua viikoittaista työaikaa ei voinut pidentää kiky-sopimuksella.

Päätös perustuu niin sanottuun edullisemmuussääntöön. Työehtosopimuksilla ei voida heikentää ehtoja, joista on sovittu työsopimuksessa eli suoraan työntekijän ja työnantajan välillä. Annettu ratkaisu on oikeudellisesti merkittävä ja vahventaa edellä mainitun periaatteen. Myös aikoinaan 1990-luvulla on annettu ratkaisu, jossa työsopimuksilla sovittu lyhyempi kesätyöaika jäi voimaan huolimatta työehtosopimusmuutoksista. Yleiset tuomioistuimet päättivät tuolloin, että työntekijän kannalta edullisempi vaihtoehto on lainmukainen ja kesätyöaika sitoi edelleen työnantajaa.

Oikeuden päätös on työoikeudellisesti arvioituna looginen. Eri asia on, jos työsopimukseen on kirjattu, että työaika määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Silloin työaika voi pidentyä tai lyhentyä sen mukaan, mikä työehtosopimuksen työaikamääräys on. Suurimmalla osalla jäseniämme työaika on pidentynyt juuri tästä syystä, ja tämä päätös on toistaiseksi yksittäistapaus.

Kiky-sopimusta neuvoteltaessa nyt esiin noussut kysymys työsopimuksissa sovitusta työajasta oli keskusteluissa, mutta tilanne oli haastava ja sopimus haluttiin saada aikaa siitä huolimatta, että siihen jäi oikeudellisia epäselvyyksiä.

Oikeuden päätös tuli nyt varsin sopivaan ajankohtaan, kun työehtosopimuspöydissä ollaan jumissa juuri kiky-työajanpidennykseen liittyvien kysymysten kanssa. Vastikkeeton työajan pidennys on monessa mielessä ongelmallinen kysymys työmarkkinakentässä. Nyt annetulla ratkaisulla voi olla kaiken kaikkiaan merkitystä siihen, miten työajan pidennykseen suhtaudutaan ja miten sitä käytetään ja sovelletaan yrityksissä.

Karoliina Huovila
työmarkkinajohtaja