Uutishuone

Suomalaisten osaajien palkkataso ei saa jäädä jälkeen

01.08.2019 | Blogit

Artikkelikuva

Palkansaajien tutkimuslaitoksen kesällä julkaisema eurooppalainen palkkavertailu kertoo, että esimiesten ja asiantuntijoiden palkat ovat vasta kuudennella sijalla eurooppalaisessa vertailussa. Jos trendi jatkuu, alkaa uuden talouden pudotuspeli, varoittaa Mats Nyman.

Selvityksen mukaan johtajien, ylimpien virkamiesten ja erityisasiantuntijoiden keskipalkka oli vuonna 2015 Suomessa 4 520 euroa kuukaudessa. Luku on hieman alhaisempi kuin YTYn oman jäsentutkimuksen tulokset vuodelta 2016, missä keskipalkka oli 4654 euroa kuukaudessa.
PT:n tutkimuksen mukaan suomalaisten asiantuntijoiden keskipalkka oli sen sijaan 3 430 euroa kuukaudessa, mikä on selkeästi alhaisempi kuin ytyläisten ansiotaso.


Esimiesten ja asiantuntijoiden palkkataso Suomessa on siis PT:n tutkimuksen mukaan alhaisemmalla tasolla kuin verrokkimaissamme. Esimies tienaa paremmin Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Irlannissa ja Itävallassa, asiantuntija lisäksi vielä Belgiassa ja Ruotsissa.
Huomioitavaa on, että Tanskassa ja Norjassa asiantuntijoilla on korkeampi keskipalkka kuin suomalaisilla pomoilla.


 Eri ammattiryhmien keskiarvopalkat vuonna 2015. Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 39

Näihin tutkimustuloksiin on sekä maan hallituksen että työnantajienkin syytä suhtautua vakavasti. Suomi ei voi kilpailla globaaleilla markkinoilla määrällä vaan ainoastaan laadulla. Se edellyttää, että voimme pitää lahjakkaimmat nuoret kotimaassa ja sen lisäksi houkutella tänne fiksuja osaajia ulkomailta nostamaan osaamistasoa tuotteissa ja palveluissa. Miten tässä onnistutaan, kun läheisimmissä verrokkimaissa tarjotaan korkeampaa palkkaa?


Tutkimus koskee vuoden 2015 palkkoja. Sen jälkeen suomalaiset palkansaajat ovat kilpailukykysopimusten mukaisesti hyväksyneet hyvin maltilliset palkankorotukset. Tämä antaa syytä uskoa, että suomalainen palkkataso ei ole tämän tutkimusotoksen jälkeen mitenkään parantanut asemiaan suhteessa kilpailijamaihin.


Tästä pitää vetää se johtopäätös, että tulevalla liittokierroksella on varaa nostaa vaativissa tehtävissä olevien palkkoja. Muuten vaarana on, että arvonmuodostuksen tärkeimmät tehtävät valuvat tekijöiden mukana muihin pohjoismaihin.

Jos haluamme, että Suomi elää osaamisesta ja että Suomesta ei tule tytäryhtiömaa, kannattaa lähteä liikkeelle osaamistasosta, palkkatasosta ja verotuksesta. Ja pienenä vinkkinä: se ratkaisu ei ole matalammat palkat ja kireämpi ansiotuloverotus.


Mats Nyman
toiminnanjohtaja