Uutishuone

Rahoitusalalle on asetettu ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot

27.02.2020 | Blogit

Artikkelikuva

Rahoitusalan esimiesten ja asiantuntijoiden on saatava vähintään yleisen linjan mukaiset, ostovoimaa tukevat palkankorotukset.

Rahoitusalalla on neuvoteltu uutta työsopimusta marraskuusta lähtien. Sopimus päättyi tammikuun lopussa. Neuvotteluissa odotettiin palkkamallin osalta niin sanotun yleisen linjan syntymistä. Olemme lähteneet neuvotteluissa siitä, että myös rahoitusalan esimiesten ja asiantuntijoiden tulee saada saman suuruiset korotukset kuin muillakin aloilla.

Nyt työnantaja ei kuitenkaan suostu neuvottelemaan yleisen linjan mukaisia korotuksia. Tästä syystä alalle on asetettu ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot. Kiellot alkavat 27.2.2020 klo 8.00 ja ovat voimassa toistaiseksi. Myös muut alan palkansaajajärjestöt ovat tehneet vastaavat päätökset.

Ylityökielto tarkoittaa, että kiellon aikana työpäivänä tehdään työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika. Tämä on pääsääntöisesti 7,5 tuntia päivässä. Kiellon aikana liukumasaldoja voi pitää normaalisti, mutta liukumia ei kerrytetä. Ylempien toimihenkilöiden kohdalla valitettavan suurella joukolla työ koostuu säännöllisen työn lisäksi muusta, vapaa-aikana tehdystä työstä. Asiantuntijat tekevät keskimäärin 3,9 tuntia viikossa niin kutsuttua harmaata työtä, joka tehdään ilman korvausta. Myös rahoitusalan asiantuntijat ja esimiehet ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja tekevät jatkuvasti pitempää päivää kuin mitä työsopimuksessa on sovittu.

Liukuvaa työaikaa käytetään usein sen tarkoitusta vastaan. Liukuvan työajan tarkoituksena on mahdollistaa työntekijälle työntekijälähtöiset työaikajoustot ja lisätä sitä kautta työhyvinvointia. Tarkoitus ei ole piilottaa ylitöitä liukumien alle. Työneuvosto on vahvistanut, että kyse on liukumasta, kun työpäivän venyminen yli 8 tunnin perustuu työntekijän omiin tarpeisiin, mutta jos tarve päivän venyttämiselle johtuu työn vaatimuksista tai aikatauluista, niin kyse on lähtökohtaisesti ylityöstä. On hyvä muistaa, että myöskään etätyön tekemisen ei kuulu olla sitä, että kotona tehdään ne työt, joita töissä ei ehditä.

Vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellon osalta ohjeistamme jäseniämme matkustamaan työn takia ainoastaan työajalla. Tämä ei koske kodin ja työpaikan välisiä matkoja vaan varsinaisia työmatkoja.

Rahoitusalan esimiesten ja asiantuntijoiden on saatava vähintään yleisen linjan mukaiset, ostovoimaa tukevat palkankorotukset. Jos hyvin käy, työnantaja on valmis neuvottelemaan kanssamme, neuvottelutulos saadaan aikaan ja toimenpiteet jäävät lyhyiksi. Jotain hyvää saavutetaan silläkin, että asiantuntijoiden tosiasiassa tekemät työtunnit tulevat tämän painostustoimen johdosta näkyviksi.


Karoliina Huovila
työmarkkinajohtaja


Lisätietoja löydät YTN:n sivuilta.

YTN-liittojen jäseniä palvelee päivystyspuhelin numerossa 040 352 3671.

Päivystysajat:

    to 27.2. klo 9-17
    28.2. klo 9-17
    2.3. alkaen ma-pe klo 9-15.

Voit myös lähettää kysymyksesi meille sähköpostitse osoitteeseen finanssi@ytn.fi.