Uutishuone

Onni suosii rohkeaa, avointa ja valmistautunutta mieltä

26.11.2019 | Työelämä, Työelämä

Artikkelikuva

Serendipisyys ei ole vain yllättävien tapahtumien ketju, vaan myös tulosta määrätietoisista ja käytännöllisistä pyrkimyksistä luoda jotain uutta ja hyödyllistä.

Esitellessäni Työelämän tutkimuspäivillä Yhteensattumia-hankkeen tuloksia,  huomasin käyttäneeni harvinaista ’ilahdus’-sanaa. Se kuvaakin aika hyvin onnekkaiden yhteensattumien hyödyntämistä eli serendipisyyden kokemusta. Ilahdus-sanan voisi ajatella olevan yhdistelmä sanoista ilahtuminen ja oivallus. Nämä ovatkin kaksi serendipisyyden näkökulmaa: ilahtuminen jostakin sattumasta ja oivallus jostakin yllättävästä.

Serendipisyys – kun onni muuttuu mahdollisuudeksi

Yhteensattumien hyödyntämiseen liittyy serendipisyyden käsite eli tilanteeseen tarttuminen ja kyky havaita mahdollisuuksia ja tehdä uusia löytöjä niitä etsimättä. Serendipisyys on sitä, kun onni muuttuu mahdollisuudeksi ja käytännön toiminnaksi. Mikroserendipisyys on ei välttämättä johda mihinkään hyödylliseen välineellisessä mielessä, mutta on emotionaalisesti kiinnostavaa tai viihdyttävää, kuten Yhteensattumia-hankkeen virtuaalisella oppimisalustavalla kuvataan: ”Junan ikkunasta pieneen valoisuuteen jo aamulla. Kevät tulee! On arvokasta ajatella positiivisesti.”

Serendipisyyttä lisää valmistautunut, utelias ja kyseenalaistava mieli – Louis Pasteurin kuuluisin sanoin:  ”onni suosii valmistautunutta mieltä”. Serendipisyys ei ole vain yllättävien tapahtumien ketju, vaan myös tulosta määrätietoisista ja käytännöllisistä pyrkimyksistä luoda jotain uutta ja hyödyllistä. Tärkeää on avoimuuden ja valmistautuneisuuden tasapaino, jotteivat ennakko-oletukset estä serendipisiä kokemuksia. Sattumia voi houkutella luokseen olemalla valppaana, tietoisesti läsnä, antamalla mielen vaeltaa ja mielikuvittelmalla aktiivisesti.

Oman onnensa sepät

Makri ja kumppanit (2014) ovat kuvanneet itse raportoituja strategioita, joilla pyritään lisäämään serendipisyyden todennäköisyyttä:
•    rutiineista irrottautuminen (liikkeelle lähteminen)
•    valppaana olo (silmät ja korvat auki, utelias ja tutkiva asenne)
•    henkisen tilan tekeminen (löysä aika, olla tekemättä mitään, kävely, jooga, meditaatio)
•    rajojen laajentaminen (fyysisten ja intellektuaalisten)
•    uusien kokemusten kietominen vanhoihin (serendipisyyspäiväkirja)
•    toistuvien kaavojen etsiminen (fyysiset ja digitaaliset ympäristöt)
•    mahdollisuuksiin tarttuminen (aloittaa keskustelu; kävellä sisään paikkaan, johon törmää)

Viimeisintä strategiaa kuvaa esimerkiksi tämä Yhteensattumia-hankkeen haastateltava: ”Et altistut semmosille tilanteille mitkä vois johtaa tämmöseen yhteensattumaan. Sen ihmeemmin sitä ehkä miettimättä… usein tämmöset mis on paljon, on ihmisiä tai olet sä sitten lentokentällä tai sitte vahingossa satut lentokoneeseen jonkun kanssa ja nää on oivallisia tilanteita viedä eteenpäin sitä, yhteensattumia tai sitä dialogia siinä ja sit löytää jotain yhteistä.”

Yhteensattumia-kyselyn vastaaja kuvaa omaa serendipisyyden reseptiään näin: ”Kokemuksen kautta olen oppinut tietoisesti seuraamaan ns. sattumia, kutsun sitä itse sattumien johtamiseksi… kuuntelen aktiivisesti mitä ihmiset puhuvat asiasisällön vierestä. Aika usein kohtaan näitä pieniä punaisia lankoja, jotka taas koskettavat jotain muuta läpikäymääni asiaa ja saan sitä kautta tekemiseen uuden näkökulman, pääsen lukkiutuneesta kohdasta eteenpäin tai saan aihion lähteä rakentamaan jotain sellaista jonka tarpeen juuri kuulin, mutta jota ei osata vielä kaivata.”

Serendipisyyttä etsivät yksilöt voivatkin olla eräänlaisia sattumien ”superkohtaajia”.


Syyskuussa 2018 käynnistyneessä Työsuojelurahaston rahoittamassa Yhteensattumia-tutkimushankkeessa etsimme onnekkaiden yhteensattumien paikkoja asiantuntijatyöpaikoilla ja kehitämme työpaikkojen valmiuksia uudistua tarttumalla sattuman tuomiin mahdollisuuksiin. YTYn jäsenet vastasivat hankkeen kyselyyn keväällä 2019.

Teksti Marja Känsälä, Erikoistutkija, Työterveyslaitos
Kuva Työterveyslaitos


Lähde: Makri, S, Blandford, A, Woods, M, Sharpies, S. & Maxwell, D. (2014). “Making my own luck”: Serendipity strategies and how to support them in digital information environments. Journal of the association for Information Science and Technology, 65, 11, 2179-2194.