Uutishuone

Onko työsopimuksesi irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä?

24.02.2023 | Työelämä

Artikkelikuva

Tällä hetkellä monissa yrityksissä käydään yhteistoimintalain mukaisia muutosneuvotteluja työnantajan harkitessa henkilöstön vähentämistä. Muistutan tässä kirjoituksessa asioista, jotka kannattaa huomioida, jos työsopimuksesi irtisanotaan taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä (työsopimuslain 7 luvun 3 §).

Irtisanomisilmoitus täytyy käytännössä saada kirjallisena. Siitä pitää ilmetä ainakin työsuhteen päättymispäivä sekä päättymissyy. Työnantaja pyytää usein kuittauksen irtisanomisilmoitukseen. Asiakirja on syytä lukea huolellisesti ja rauhassa ennen allekirjoittamista. Ilmoituksessa saattaa olla kirjauksia, joiden mukaan työntekijä olisikin jollain tavalla hyväksynyt tai sopinut irtisanomisen työnantajansa kanssa. Jos on aihetta epäillä, että irtisanomisilmoituksen allekirjoittamisesta aiheutuu haittaa, se on parasta jättää allekirjoittamatta. Voit tietysti aina olla yhteydessä YTYn työsuhdeneuvontaan.

Lakisääteisiä irtisanomisaikoja (14 pv – 6 kk) noudatetaan, mikäli irtisanomisajasta ei ole sovittu mitään. Irtisanomisajan lyhentämiseen irtisanomistilanteessa ei kannata suostua, sillä vastaavalta ajalta ei voi tietenkään saada työttömyyskorvausta. Lisäksi irtisanomisajalta kertyisi yleensä lisää korvattavaa vuosilomaakin.

Työsuhteen ehdot ovat irtisanomisaikana lähtökohtaisesti ennallaan. Työntekijän työsopimuksen mukainen työvelvollisuus jatkuu irtisanomisajan loppuun saakka, elleivät osapuolet sovi tai työnantaja ilmoita, että työntekijällä ei ole työntekovelvollisuutta. Tällaisesta poikkeuksellisesta menettelystä kannattaa aina pyytää kirjallinen dokumentti. Työsuhteen voimassa ollessa on voimassa työntekijän lojaliteettivelvollisuus, mikä tarkoittaa ainakin salassapitovelvollisuutta ja kilpailevan toiminnan kieltoa. Kilpailukieltosopimus ei  sen sijaan sido, kun työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.

Loppupalkka

Tarkista loppupalkkaa koskeva laskelma huolellisesti. Jos siinä on virheitä tai se on muuten epäselvä, reklamoi asiasta heti työnantajalle. Jos asia ei näin selviä, kannattaa ottaa yhteyttä YTYn työsuhdeneuvontaan. Jos loppupalkka maksetaan myöhässä, voit vaatia viivästyskoron lisäksi täyden palkan viivästysajalta, kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä. On myös hyvä muistaa, että palkkaturvahakemus pitää tehdä kolmen kuukauden kuluessa työsuhdesaatavan eräpäivästä, jos haluaa varmistaa palkkaturvan saamisen työnantajan tullessa maksukyvyttömäksi.

Työtodistus

Sinulla on työsuhteen päättyessä oikeus saada työtodistus, jos sellaisen pyydät. Perusmuotoisessa työtodistuksessa on vain työsuhteen kesto ja pääasialliset työtehtävät. Nimenomaisesta pyynnöstäsi työtodistukseen laitetaan myös työsuhteen päättymisen syy ja arvostelut.

Muista ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään työsuhteen päättyessä (katso tästä kuitenkin vielä seuraavassa kappaleessa kerrottua). Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan hakemisesta saat parhaiten tietoa työttömyyskassasi nettisivuilta.

Muutosturva 55 vuotta täyttäneille

Tämän vuoden alusta tuli voimaan uusi muutosturva 55 vuotta täyttäneille, joiden työsopimus on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen. Muutosturvaan kuuluu muutosturvaraha, oikeus koulutukseen ja tavallista pidempi työllistymisvapaa. On tärkeää muistaa, että muutosturvan saaminen edellyttää myös sitä, että hakija on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän sisällä siitä, kun hän on saanut irtisanomisilmoituksen. Jos irtisanomisaika on tätä pidempi, ei siis kannata odottaa työsuhteen päättymistä. Lisätietoa muutosturvasta löytyy työttömyyskassan nettisivulta.
 

Jaana Liimatainen
YTYn työmarkkinajuristi

Kirjoitus on julkaistu YTYn jäsenlehdessä 1/2023

Lue myös

Muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille
Voiko sopimaton käytös olla työsuhteen päättämisperuste?
Työelämän tietopankki