Uutishuone

Neuvotteluratkaisuja odotellessa

13.12.2019 | Blogit

Artikkelikuva

Teknologiateollisuuden ylempien osalta kolmepäiväiset lakot ovat nyt takana, mutta suunnittelualalla lakot, joihin osallistuu kaikkiaan 32 000 ylempää toimihenkilöä, jatkuvat osassa yrityksiä vielä 18.12. asti. Jos olet osallistunut lakkoon, muistathan hakea lakkoavustuksen.

Myös ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kiellot ovat edelleen voimassa molemmilla aloilla. Ylityökielto on näillä näkymin päättymässä 20.12, eli joulun ja pyhien yli mennään ilman työtaistelutoimia. Ylitöiden tekeminen on kiellon päättymisen jälkeen vapaaehtoista, ja minkäänlaisiin painostustoimiin työnantajan puolelta ei tarvitse suostua.

YTN:n jäsenten osalta lakkoihin on osallistuttu varsin kattavasti ja myös YTYn jäsenet ovat osallistuneet. Haluammekin kiittää tuestanne yhteisen tavoitteen eteen, tämä on selkeä viesti työnantajapuolelle. Työajanpidennysten poisto on ylemmille toimihenkilöille tärkeä ja palkankorotustason on oltava riittävä myös asiantuntijoiden osalta. Työnantaja on tuonut pöytiin pitkiä heikennyslistoja, lakkoihin osallistuminen on kannanotto työnantajan sanelua ja työehtoja heikentävää asennetta vastaan.

Erikoisen tämänhetkisestä tilanteesta tekee se, että neuvottelut ovat edenneet erittäin verkkaisesti työtaistelutoimista huolimatta. Sovittelija ei ole koko viikolla kutsunut YTN:n neuvottelijoita pöytään. Tällaisessa tilanteessa ratkaisun hakeminen kaikin keinoin olisi kaikkien etu ja sovittelijan toimintaa voi perustellusti ihmetellä. Ajan kuluessa näyttääkin yhä todennäköisemmältä, että sopimusten syntyminen venyy ensi vuoden puolelle. Sellaista tuskin tapahtuu, että muiden alojen työehtosopimuksia voisi syntyä ennen kuin ensimmäinen ratkaisu teollisuuden puolella on lyöty lukkoon.

Lakot ovat herättäneet tunteita työpaikoilla ja osin myös epätoivottua painostusta työnantajien taholta. Liittoon on oltu yhteydessä esimerkiksi tapauksessa, jossa lakkoon osallistuneilta jäseniltä on kielletty lomapäivien pitäminen joulun ympärillä. Laillisiin työtaistelutoimiin osallistumisesta ei saa seurata mitään sanktioita. Pyydämme jäseniä olemaan yhteydessä meihin, jos työnantaja tällaisiin ryhtyy.

Lisätietoa ajankohtaisesta lakkotilanteesta saat meiltä tai YTN:n lakkopäivystyksestä 040 352 3671 (ma-su kello 8-18), lakko@ytn.fi

Karoliina Huovila
työmarkkinajohtaja