Uutishuone

Luottamusmiesten tiedonsaantia kehitettävä

07.01.2020 | Työelämä

Artikkelikuva

Tasavertainen paikallinen sopiminen edellyttää, että sopijaosapuolilla on riittävästi tietoa olennaisista asioista.

Akava Worksin teettämä luottamusmiesbarometri nostaa esiin, että paikallisen sopimisen käyttö on yleistä työsopimusten mukaisesti. Paikallisen sopimisen mahdollisuutta on käytetty 89 prosentissa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n luottamusmiesten työpaikoista. Neljä prosenttia vastasi, että mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen ei oltu käytetty, koska työnantaja ei halua ja yksi prosentti, koska työntekijät eivät halua.


Tasavertainen paikallinen sopiminen edellyttää, että sopijaosapuolilla on riittävät valtuudet neuvotella ja riittävästi tietoa neuvotteluiden kannalta olennaisista asioista. Kolmanneksen vastaajista mielestä neuvottelutilanne ei ollut aito, sillä neuvotteluita ohjattiin konserni- tai muulta työpaikan ylittävältä tasolta. Viiden prosentin mielestä neuvottelutilanne ei ollut aito jostain muusta syystä.


Tietoa edustamiensa työntekijöiden ansiokehityksestä ei saa lainkaan 23 % vastaajista. Tietoa palkkatasosta ei anneta lainkaan 18 prosentille vastaajista, ei myöskään palkkaryhmästä tai vaativuusluokasta (19 %). Tulospalkkioista ei saanut lainkaan tietoa 21 prosenttia vastaajista. Työajan seurannasta ei saanut lainkaan tietoa 21 prosenttia ja sairauspoissaoloista 18 prosenttia.


Vaikka nämä luvut eivät ole imartelevia, tiedonsaanti kuitenkin parani merkittävästi edellisestä kyselykerrasta vuonna 2017 ansiokehitystä ja tulospalkkioita koskevan tiedon osalta. Muussa tiedonsaannissa ei tapahtunut kehitystä.

Henkilöstön hallintoedustus tärkeää

Vähintään 150 henkilöä työllistävässä yrityksessä henkilöstön edustajalla on oikeus osallistua yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien kysymysten käsittelyyn yrityksen hallintoelimissä. Tällainen edustaja on kyselyn mukaan 45 prosentissa minimikoon ylittävissä yrityksissä. Viisi prosenttia ei tiennyt, oliko henkilöstöllä edustajaa.

Edustaja oli useimmiten jostakin muusta kuin YTN:n luottamusmiehen edustamasta henkilöstöryhmästä, YTN:n luottamusmiehiä oli edustajina neljännes. Henkilöstön hallintoedustusta piti erittäin tärkeänä 42 % ja melko tärkeänä 38 % vastaajista.

Lähde: Akava Worksin luottamusmiesbarometri 2019. Luottamusmiesbarometri on joka toinen vuosi akavalaisille luottamusmiehille ja muille henkilöstöedustajille tehtävä kysely. Vastausaste oli 40 %. Tässä jutussa käsitellään vastauksia vain YTN:n vastaajien osalta ja kaikkia vastanneita henkilöstöedustajia kutsutaan luottamusmiehiksi.

 

Teksti Leena Vänni