Uutishuone

Lentoveroa ei tule toteuttaa kansallisena ratkaisuna

01.11.2019 | Blogit

Artikkelikuva

Lentoveroa koskeva kansalaisaloite on saanut yli 50000 kannattajaa, joten se siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Mahdollisen veron vaikutusten ollessa Suomen ilmailuliikenteeseen merkittävät ja Suomen kaikkien lentäjäyhdistysten ollessa YTYn jäseniä, kannanotto tähän kysymykseen on paikallaan.

Suomen ei ole järkevää ottaa lentoveroa käyttöön yksin. Kansallinen lentovero olisi Suomen elinkeinoelämälle ja ilmailualalle erittäin haitallinen. Sillä ajamme vain oman kansallisen lentoyhtiömme hankalaan kilpailutilanteeseen.

Lentoalan on tehtävä enemmän ympäristön hyväksi. Globaalit ongelmat tarvitsevat kansainvälisiä tai vähintään eurooppalaisia ratkaisuja. Suurin lentoliikenteen kasvu tapahtuu Aasiassa, joten kansainvälinen ratkaisu on välttämätön, mikäli lentämisen päästöt halutaan saada kuriin.

Veromuotoisena toteutuessaan lentoveroa ei ole mahdollista korvamerkitä ja kohdentaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Vero ei ota huomioon, millä kalustolla lennetään ja käytetäänkö koneissa esimerkiksi biopolttoainetta. Nykyisin muissa maissa olevissa lentoverokäytännöissä ei ole olemassa malleja, jotka kannustaisivat lentoyhtiöitä kaluston modernisoimiseen, johon esimerkiksi Finnair on viime vuosina panostanut voimakkaasti ja panostaa edelleen, kun kapearunkoisten koneiden laivasto uusitaan.

Lentoveroa perustellaan myös sillä, että lentäminen on tämän vuosituhannen aikana muuttunut entistä edullisemmaksi, jopa liian halvaksi kuluttajalle. Siten uudelle verolle olisi tarve. Halpalentojen takana ovat usein säästöt henkilöstössä ja pahimmissa tapauksissa jopa lentoturvallisuudessa. Tästä syystä on tärkeää pitää kiinni työmarkkinoiden yhteisistä pelisäännöistä Euroopan- ja maailmanlaajuisesti, jotta yksittäiset toimijat eivät pääse hyödyntämään jonkin yksittäisen maan yrityksille edullisempaa ja työntekijöille heikompaa lainsäädäntöä. Tämä periaate toimii niin työmarkkinoilla kuin ympäristöpolitiikassakin.  

Lentovero pelkästään Suomen mittakaavassa käyttöön otettuna heikentäisi Suomesta operoivien yhtiöiden asemaa, tehden samanaikaisesti muiden ulkopuolisten kasvavien lentoyhtiöiden markkinoille tulon houkuttelevammaksi näiden yhtiöiden nauttiessa suorasta kilpailuedusta. Kansallinen lentovero näin ollen paitsi toimisi Suomen elinkeinoelämän ja työllisyyden etua vastaan, heikentäisi tiukentuvassa kilpailutilanteessa edellytyksiä tehdä ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin tähtääviä investointeja jatkossa.

Antti Leino
yhteiskuntasuhteiden päällikkö