Uutishuone

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne

13.03.2020 | Ajankohtaista, Ajankohtaista, Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on hyvin poikkeuksellinen ja sellaisena siihen tulee kaikkien yhteisen hyvinvoinnin ja terveyden takia suhtautua. Työantajalla ei kuitenkaan ole mitään sellaisia valtuuksia, joita sillä ei ole normaalitilanteessa. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaan toimimalla yhteistuumin. Viranomaisten antamia ohjeita tulee jokaisen noudattaa ja työpaikoilla varmistaa, että ohjeita päivitetään asianmukaisesti.

Ylemmät toimihenkilöt YTN on kerännyt vastauksia niihin kysymyksiin, joiden osalta jäsenet ovat olleet yhteydessä.

Miten toimeentuloni järjestyy, jos sairastun koronavirukseen?
Koronavirukseen sairastuneella työntekijällä, viranhaltijalla tai virkamiehellä on oikeus saada työkyvyttömyyden ajalta sairausajan palkka aivan samalla tavalla kuin missä muussakin sairaustapauksessa. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus määräytyy lain ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti.
Sairastuneen on välittömästi ilmoitettava työnantajalle, mikäli kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt hänet jäämään pois töistä koronavirukseen liittyvän eristämisen takia.

Voiko työnantajani määrätä minut etätöihin?
Lähtökohtaisesti ei voi, mutta tällaisessa poikkeustilanteessa kannattaa hakea ratkaisua sopimisen kautta. Työnantajan täytyy järjestää sinulle työntekopaikka, jos syystä tai toisesta johtuen et voi työskennellä kotona. Luonnollisesti kaikki työtehtävät eivät edes ole mahdollisia tehdä etänä.

Voinko tehdä automaattisesti etätyötä viruksen aiheuttaman riskin takia?
Etätyön tekemisessä tulee noudattaa työnantajan ohjeita. Pelkästään omalla päätökselläsi et voi jäädä tekemään työtä etänä. YTN suosittelee etätyön käyttöä kaikissa niissä tilanteissa, missä se suinkin on mahdollista.

Voiko työnantaja määrätä minua kantamaan työvälineitä mukanani vapaa-ajalla?
Lähtökohtaisesti ei voi, mutta jos työnantaja näin suosittelee, niin kannattaa tarkkaan miettiä, onko siitä tässä tilanteessa todellista haittaa. Jos viruksen aiheuttaman tilanteen takia et voi palata työpaikallesi, voi olla sinun etusi, että sinulla on työvälineet saatavilla siellä, missä olet.

Pitääkö minun matkustaa työasioissa?
Maan hallitus on suosittanut, että matkustaminen rajoitetaan vain ehdottoman välttämättömiin työmatkoihin. Jos työnantaja määrää sinut työmatkalle, on syytä yhdessä käydä läpi matkaan liittyviä asioita, kuten työmatkan välttämättömyys, matkaan liittyvät riskit ja toiminta mahdollisissa matkalla sattuvissa poikkeustilanteissa.

Olen vasta palannut/palaamassa ulkomailta työmatkalta?
Maan hallituksen suosituksen mukaan tällöin tulee olla kaksi viikkoa pois työpaikalta. Jos tehtävät sallivat etätyön, sitä vaihtoehtoa on syytä suosia. Jos työtehtävien luonteen takia etätyön tekeminen ei ole mahdollista, tulee sopia poissaolosta ja sen mahdollisesta korvaamisesta.

Mitä jos minut määrätään karanteeniin?
Jos sinut määrätään karanteeniin viranomaisten toimesta, saat joko täyttä palkkaa tai Kelan maksamaa päivärahaa, joka vastaa täyttä ansionmenetystä. Karanteeniin asetetuille toimitetaan asiasta virallinen päätös. Päätöksen sisällöstä riippuu, saako työntekijä palkkaa vai tartuntatautipäivärahaa. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada päivärahaa, jos lapsen karanteenin takia ei pysty tekemään töitään.
Jos työnantaja maksaa palkan ja työntekijä on terve, on mahdollista sopia töiden tekemisestä. Työnantajan täytyy tällöin järjestää työntekijälle työvälineet. Jos työnantaja maksaa palkkaa, tulee karanteenin aikana olla työnantajan tavoitettavissa. Jos palkkaa ei makseta, menetellään kuten muidenkin palkattomien poissaolojen aikana.

Kela tarvitsee päivärahahakemukseen:

  • työnantajan selvityksen ansionmenetyksestä päivärahan maksamiseen
  • kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemän päätöksen työntekijän/viranhaltijan/virkamiehen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Mitä vaikutuksia poissaololla voi olla vuosilomaani?
Vuosilomalain (2 luvun 7§ 4 kohta) mukaan vuosilomaa kerryttävinä työssäolopäivien veroisina päivinä pidetään niitä päiviä, joina työntekijä on ollut poissa työstä sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi.
Vuosilomaa siis kertyy sekä niiden päivien ajalta, joilta työntekijän oma työskentely on estynyt, että myös siinä tilanteessa, kun työntekijä eristetään sairauden leviämisen estämiseksi perheenjäsenen sairastuttua tarttuvaan tautiin.

Tilanteen kehittymisen osalta kannattaa seurata viranomaistiedotusta: THL:n ajankohtainen info

Luottamushenkilöt vastaajina
Myös luottamushenkilöille voi koronaviruksen takia tulla omia, hänen luottamustehtäväänsä liittyviä kysymyksiä. Oheen on koottu muutamia esimerkkejä eteen mahdollisesti tulevista kysymyksistä:

Työnantajani haluaa lomauttaa väkeä viruksen aiheuttaman tilanteen takia?
Koronaviruksen aiheuttama tilanne voi olla todellinen peruste karsia yrityksen kuluja tilapäisesti. Tällöin on yt-neuvotteluissa hyvä selvittää erilaiset vapaaehtoiset tavat säästää ja siirtää kuluja, kuten esimerkiksi lomarahojen vaihto vapaaseen ja näiden vapaiden sijoittelu kevätaikaan.
Myös poikkeuksellisten loma-aikojen käytöstä kannattaa keskustella, samoin ihmisten mahdollisesta halukkuudesta vapaaehtoisiin palkattomien vapaiden pitämiseen.

Myös luottamushenkilöillä on hyvä olla tavoitteena yrityksen selviäminen poikkeuksellisista ajoista ilman irtisanomisia. Ylilyönteihin ei tietenkään kannata suostua tässäkään tilanteessa.

Onko koronaviruksen aiheuttama tilanne syy käyttää työehtosopimuksen kriisilauseketta?
Tilanne voi hyvin olla sellainen, että sopeuttamisneuvotteluja kannattaa käydä juuri kriisilausekkeen pohjalta. Silloin mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan päästä nopeammin kuin yt-neuvotteluiden kautta. Tätä vaihtoehtoa kannattaa myös ehdottaa työantajalle, jos tämä pohtii yt-neuvotteluiden aloittamista.

Olen epävarma, miten toimin työnantajan ehdotusten suhteen tässä tilanteessa?
Ole yhteydessä YTYn työsuhdeneuvontaan. Etsitään ratkaisua tilanteeseen yhdessä.
 

YTN on päättänyt 12.3. peruuttaa kaikki YTN:n seminaarit ja koulutukset maalis-huhtikuun ajalta. Lisätietoja löydät täältä.
YTY on päättänyt 12.3. peruuttaa kaikki tapahtumat maalis-huhtikuun ajalta. Lisätietoja löydät täältä.