Uutishuone

YTYn joulukorttirahat lasten ja nuorten tueksi

21.12.2022 | Jäsenedut ja -palvelut

Artikkelikuva

YTY lahjoittaa joulukortteihin varatut rahat tänä vuonna SOS-Lapsikylälle, joka on on lapsen oikeuksia edistävä kansainvälinen lastensuojelujärjestö.

SOS-Lapsikylä on lapsen oikeuksia edistävä kansainvälinen lastensuojelujärjestö. SOS-Lapsikylän auttamisen malli on tuotu Suomeen Itävallasta vuonna 1962. Tänä vuonna järjestöllä on 60-vuotisjuhlavuosi.

Mikaela Westergård on työskennellyt SOS-Lapsikylän toimitusjohtajana vuodesta 2019. Tätä ennen hän työskenteli sosiaali- ja terveydenhuollon kuntaulkoistusten johtajana Terveystalossa, jonne hän siirtyi johdettuaan noin 15 vuotta erilaisia julkisen sektorin sosiaalihuollon palveluja.

Westergårdin työura alkoi lastensuojelun työntekijänä. Hän halusi olla mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä antamassa oman työpanoksensa yhteiskunnan epäkohtiin. Westergård ei epäröinyt tarttua haasteeseen, kun hänelle tarjottiin mahdollisuutta tehdä tärkeää työtä lasten ja nuorten parissa.

”Lapsen tarvitsema tuki aidosti toiminnan keskiössä”

- Minua kiinnosti ennen kaikkea olla mukana tuottamassa laadukkaita ja vaikuttavia lastensuojelupalveluja kunnille, jatkossa siis hyvinvointialueille, sekä olla vaikuttamassa siihen, että lapsia, nuoria ja perheitä autetaan yhä varhaisemmassa vaiheessa kotimaassa ja kansainvälisesti. Olen kaikissa tehtävissäni aina pyrkinyt parantamaan prosesseja siten, että asiakkaan saama palvelu on helpommin saatavissa. Koen, että SOS-Lapsikylässä tämä on mahdollista ja lapsi ja hänen tarvitsema tuki on aidosti toiminnan keskiössä, kertoo Westergård.

- Toimintamme jakaantuu kahteen eri toiminta-alueeseen, joista  palveluliiketoiminta on suurempi. Tuotamme lastensuojelupalveluita hyvinvointialueiden kumppanina. Palveluitamme ovat mm. tuki- ja sijaisperhepalvelut, laitoshoito ja perheille kotiin vietävät palvelut. Palveluiden lisäksi teemme yleishyödyllistä työtä, joka sisältää ehkäisevää työtä kotimaassa ja kansainvälisesti. Yleishyödyllinen työ katetaan varainhankinnalla. Tässä työssä meille tärkeitä sidosryhmiä ovat muun muassa muut lastensuojelujärjestöt, yritysyhteistyökumppanit, yksityiset lahjoittajat sekä vapaaehtoistyöntekijät ja muut SOS-Lapsikylä -maat.

Pyrimme vähentämään lastensuojelun tarvetta ehkäisevän työn palveluilla. Teemme laajasti vaikuttamistyötä yhteiskunnallisten epäkohtien ja lainsäädännön parissa, jotta lasten ja nuorten asema yhteiskunnassa paranisi”, kiteyttää Westergård.

On pysyttävä perillä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu

SOS-Lapsikylän tavoitteena on olla edelläkävijä suomalaisen lastensuojelun kehittämisessä. Tämä onnistuu parhaiten kuuntelemalla tarkalla korvalla lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Sen lisäksi tarvitaan lisää lastensuojelun ammattilaisia auttamaan lapsia ja nuoria sekä yritysten ja yksityishenkilöiden yhteistyöpanostusta.

 

- Teemme yhteistyötä ihan tavallisten perheiden kanssa, joita valmennamme sijais- ja tukiperheiksi. Meillä on myös yritysyhteistyökumppaneita, jotka ovat tukeneet SOS-Lapsikylän toimintaa jo useita vuosia. Yhteistyöllä olemme saaneet aikaan merkittäviä uudistuksia, kuten digitaalisen auttamisen chat-kanavat. Autettujen lasten määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, kertoo Westergård.

Suomen tulee jatkossakin olla kaikille lapsille turvallinen paikka.

- Kiitos YTYlle, että tuette SOS-Lapsikylää. Yhdessä voimme auttaa yhä useampaa lasta, kiittää Westergård.

 


Tietoa ja tukea työelämän eri vaiheisiin

Westergård on ollut YTYn jäsen vuodesta 2000, kun hän työskenteli media-alalla toimistopäällikkönä. Jäsenyys on säilynyt, vaikka ala on vaihtunut.

- En ole nähnyt tarvetta tehdä sen osalta muutosta, sillä YTYn jäsenlehti sisältää myös oman alan esihenkilötyöhön ja työsuhdeasioihin sopivaa tietoa. YTYn työsuhdeneuvonnasta sain aikoinaan apua, kun hain vuorotteluvapaata silloisesta työstäni, täsmentää Westergård.

Lue lisää SOS-Lapsikylän toiminnasta: www.sos-lapsikyla.fi
 

Teksti: Heidi Salonen
Kuvat: SOS-Lapsikylä ja Adobe

Julkaistu YTY-lehdessä 4/2022