Uutishuone

Hallitusohjelma: Hallitus ottaa työelämän tasa-arvon tosissaan

03.06.2019 | Ajankohtaista, Blogit

Artikkelikuva

Hallitusohjelman tasa-arvokirjaukset kuuluvat tuoreen hallitusohjelman parhaimpiin osiin. Rinteen hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Samapalkkaisuusohjelman jatko, palkka-avoimuuteen tähtäävä lainsäädäntö, raskaussyrjinnän ehkäiseminen ja perhevapaauudistus ovat kirjauksista tärkeimmät.

Tulevan kauden samapalkkaohjelmasta halutaan tehdä aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi. Näin pitää ollakin, sillä tähän mennessä ohjelma ei ole ollut riittävän tehokas. Tavoitteena on kaventaa miesten ja naisten välistä palkkaeroa nykyisestä 16 prosentista enintään 12 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Osana ohjelmaa on tarkoitus arvioida työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutukset.

Yksi Akavan keskeisimpiä tavoitteita oli lisätä palkkatasa-arvoa. Yleisesti on arvioitu, että niin sanottu selittämätön palkkaero on noin 6 prosenttia. Hallitus aikoo puuttua perusteettomiin palkkaeroihin ja palkkasyrjintään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. Tasa-arvolakiin lisätään henkilöstön, henkilöstöedustajan ja yksittäisen työntekijän mahdollisuuksia puuttua palkkasyrjintään. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten saatavuutta ja tiedottamista henkilöstölle vahvistetaan.

Akava ja YTY ovat jo pidemmän aikaa nostaneet esille tarpeet ehkäistä raskaussyrjintää lainsäädännön keinoin. Nyt lakia on tarkoitus täsmentää niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Tähän saakka työnantajien on ollut hyvin helppo jättää uusimatta määräaikaisia työsuhteita juuri raskauden vuoksi. Tähän isoon epäkohtaan puuttuminen on ollut yksittäisten työntekijöiden riitautusten varassa. Erittäin myönteistä on, että nyt ryhdytään myös tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimiin perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamiseksi, ehkäistään rekrytointisyrjintää ja tehdään selvitys nimettömästä työnhausta.

Koko hallitusohjelman parhaimpia yllätyksiä on, että perhevapaajärjestelmää uudistetaan vihdoin. Akava ja YTY ovat vaatineet uudistusta, jossa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Hallituksen mallissa taataan äideille ja isille yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia niin, että isien kiintiö pitenee. Lisäksi perhevapaiden tulee sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso, joka tarjoaa perheille valinnanvapautta ja joustoa.

Järjestöjen kanneoikeus työelämäkiistoissa oli tiettävästi esillä neuvotteluissa, mutta ohjelmassa siitä ei ole mainintaa. Tämä on valitettavaa, sillä työelämän epäkohtien esille nostaminen ei saisi jäädä yksilöiden varaan, vaan siihen pitäisi olla mahdollisuus puuttua kollektiivisen edunvalvonnan keinoin. Tällainen olisi usein tarpeen tasa-arvokysymysten osalta.

 

Karoliina Huovila
Työmarkkinajohtaja