Uutishuone

Töihin paluu lomien jälkeen tapahtuu epävarmoissa oloissa

17.08.2020 | Blogit

Artikkelikuva

Jokaisella työpaikalla on syytä yhdessä miettiä sopiva tapa töihin paluuseen ja näitä yhdessä sovittuja käytäntöjä tulee pystyä päivittämään tarvittaessa.

Etätyösuositus on edelleen voimassa osassa maata, eikä kukaan tiedä, mikä on tilanne vaikkapa kuukauden päästä. Näkymä on monessa suhteessa epävarma ja myös vaihtelee työpaikan, työtehtävien ja työtekijän mukaan. Työpaikoilla edellytetään nyt joustoa ja järjen käyttöä sekä erityisesti asioista sopimista.

Etätyöstä pitää edelleen sopia eli etätyöhön ei työnantaja voi yksipuolisesti määrätä eikä työntekijä omaehtoisesti jäädä pelkästään yleisen suosituksen perusteella. Toisaalta työnantajan on työturvallisuuslain mukaan huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Huomioon on otettava työhön ja työolosuhteisiin liittyvien seikkojen lisäksi myös työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Esimerkiksi perhetilanne voi olla sellainen, että se edellyttää erityisjärjestelyitä.

Keväällä etätöihin siirryttiin nopealla aikataululla, eikä käytännöistä juuri ehditty sopia. Nyt on tilaisuus miettiä, mikä osa työstä voidaan tehdä etä- ja mikä lähityönä. Tässäkään sama malli ei todennäköisesti toimi kaikilla. Osalla työntekijöistä ei esimerkiksi ole mahdollisuutta järjestää kotioloja sellaisiksi, että työergonomia on kunnossa.

Työturvallisuuteen kuuluu myös henkinen hyvinvointi työyhteisössä. Siihen on nyt kiinnitettävä erityistä huomiota. Etätyö koetaan usein työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaksi. Toisaalta etätyö vailla mahdollisuutta lähityöhön on koettu myös kuormittavana ja työyhteisöä on kaivattu. Parasta olisikin, että työpaikoilla otettaisiin kevään kokemukset etätyöstä huomioon ja mietittäisiin, miten työ tehdään järkevimmällä ja työhyvinvointia eniten lisäävällä tavalla. Yhdistellen molempia työskentelytapoja ja ottaen huomioon sekä työnantajan että työntekijöiden tarpeet voidaan saada työelämästä entistä sujuvampaa. YTYn jäsenet ovat hyvin sitoutuneita työhönsä ja parhaita asiantuntijoita siinä, miten saavat työnsä tehokkaimmin tehtyä.

Jos töiden järjestelyt omalla työpaikalla herättävät kysymyksiä, kannattaa olla yhteydessä ensisijaisesti työpaikan omaan henkilöstönedustajaan. Myös liiton työsuhdeneuvonta auttaa. Jos henkilöstönedustajaa ei vielä ole, sellainen kannattaa nyt valita, sillä asioista sopiminen työpaikalla auttaa pääsemään eteenpäin näissä poikkeuksellisissa oloissa.


Karoliina Huovila
YTYn työmarkkinajohtaja