Työttömyysturva

YTYn palvelut työttömälle jäsenelle

IAET-kassan ansiosidonnaisen päivärahan lisäksi sinun kannattaa hyödyntää YTYn urapalveluita ja hakea alennusta jäsenmaksusta työttömyyden ajalta.

Jäsenmaksualennus

YTYn henkilöjäsenille voidaan myöntää alennus normaalista jäsenmaksusta siltä ajalta, jolta hän ei saa palkkaa työttömyyden takia. Lyhin alennukseen oikeuttava aika on kolme täyttä kalenterikuukautta. Jäsenyhdistyksillä saattaa olla omat alennetut hinnat tai alennuskäytönnöt. Alennusta on haettava YTYltä tai jäsenyhdistykseltä kirjallisesti. Katso ohjeet

Urapalvelut verkossa

YTYn urapalveluihin kuuluu urapalvelut.fi -verkkopalvelu, jossa on työnhakuun liittyviä videotietopaketteja sekä webinaareja ja niiden tallenteita. Videoita voit katosa rajattomasti, mutta webinaareja ja niidne tallenteita voit vuosittain katsoa neljä. Lisäksi tarjolla on henkilökohtaista sparrausta uravalmentajan kanssa. Valmiiksi määritellyt aihealueet ovat CV ja hakemus, Tunnista osaamisesi, LinkedIn-profiili, Vinkit työnhakuun, Kehity omassa työssä sekä Työpaikan pulmatilanteet. Voit myös määritellä oman aiheesi. Valmennuksen aika varataan urapalvelut.fi -portaalista. Sen kesto on 30 minuuttia. Mitä paremmin olet valmistautunut esimerkiksi tutustumalla jo työnhaun perusteisiin, sitä hyödyllisempi henkilökohtainen sparraus on.

www.urapalvelut.fi/yty

Työnhakijan opas

YTYn koostamaa materiaalia työnhaun tueksi

YTYn koulutukset

YTY järjestää työelämään liittyviä koulutuksia sekä verkossa että läsnäolokoulutuksina. Koulutukset ovat jäsenille maksuttomia. Katso tämän hetkinen tarjonta ja ilmoittaudu koulutuksiin etusivulta.

Muita urapalveluita

Uusimaa

Uudellamaalla YTY on Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTYn jäsen. OTTY järjestää Työnhakuveturi-asiantuntijaluentoja, joihin voivat osallistua jäsenliittojen, kuten YTYn, jäsenet.

Työnhakuveturi

Työnhakuboosteri-ryhmät puolestaan ovat tarkoitettu työnhakutaitojen parantamiseen ja vertaistuen saamiseen. Hakukriteereissä mainitaan myös korkeakoulutus, mutta se ei koske YTYn jäseniä. Hakijan pitää olla työttömänä työnhakijana Uudenmaan TE-toimistossa.

Yhteen ryhmään valitaan noin 10 osallistujaa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa yhdeksän viikon ajan Työnhakuveturin tiloissa Itä-Pasilassa. Tapaaminen kestää noin kolme tuntia. Ohjelman ja materiaalin on laatinut ammattiliittojen ura-asiantuntijat, mutta toimintaa koordinoi ryhmäohjaaja, joka itse on osallistunut johonkin aiemmista ryhmistä. 

Työnhakuboosteri

Pohjois-Pohjanmaa

Oulussa toimivan Urasammon toiminta on avointa korkeakoulutetuille. Sivuilta löytyy kaikkien käyttöön työnhakuopas, CV- ja hakemusmalleja sekä hyviä työnhakuvinkkejä www.urasampo.fi

Varsinais-Suomi

YTY on Varsinais-Suomen Omaehtoisen Työllistymisen Tuki VOTTYn jäsen, jolla on Urapurje-toiminnan alla Vinssi-vertaisryhmätoimintaa TYönhaun tueksi  www.urapurje.strikingly.com

Pirkanmaa

Pirkanmaalla urapalveluja korkeakoulutetuille työttömille järjestää Uratehdas www.uratehdas.fi