Työttömyysturva

Lomautus

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen perustuvaa ja hänen aloitteestaan tapahtuvaa työntekovelvollisuuden ja palkanmaksuvelvollisuuden keskeyttämistä tilapäisesti työsuhteen kuitenkin muutoin pysyessä voimassa. Lomautus voidaan toteuttaa joko keskeyttämällä työnteko kokonaan tilapäisesti tai lyhentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa.

Toimitusjohtajaa ei voida lomauttaa työsopimuslaissa tarkoitetulla tavalla, joten hänellä ei ole oikeutta työttömyysturvaan lomautusajalta.

Työttömyyspäivärahaa lomautusajalta haetaan työttömyyskassasta. YTYn jäsenet on vakuutettu Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOssa (ent. IAET-kassa). Jäsenyhdistyksistä Luotsiliiton ja Finavian Teknisten jäsenet on vakuutettu AARIA-kassassa (aiemmin JATTK-kassa).

Ilmoittaudu TE-toimistoon

Saadaksesi ansiopäivärahaa lomautusajalta tulee sinun ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi tehdään osoitteessa www.te-palvelut.fi kohdassa Oma asiointi. Ilmoittautuminen on edellytys ansiopäivärahan maksamiselle. Jos lomautuksesi ajankohta muuttuu tai työsuhteesi päättyy, ilmoita siitä TE-toimistoon. 

Oikeus ansiopäivärahaan lomautuksen ajalta

Ansiopäivärahan maksaminen lomautusajalta edellyttää, että päivärahan maksamisen yleiset edellytykset täyttyvät.

Jos lomautus toteutetaan siten, että henkilö on lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään kokonaisen kalenteriviikon, kyseessä on kokoaikainen lomautus. Päivärahaa maksetaan tällöin täytenä kaikilta lomautuspäiviltä. Jos henkilö on lomautettuna kokonaisia päiviä, hänelle maksetaan lomautuspäiviltä täyttä päivärahaa. Jos taas päivittäistä työaikaa on lyhennetty, työttömyyspäiväraha maksetaan soviteltuna.

Omavastuuaika

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vasta, kun olet ollut lomautettuna ja rekisteröityneenä työ- ja elinkeinotoimistoon viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan kalenteriviikon aikana.

Usein kysyttyä lomautuksesta

Osa-aikainen lomautus ja työttömyyskorvaus

Meille on tulossa osa-aikainen lomautus, yhteensä noin seitsemää viikkoa vastaava aika. Teemme osan viikosta töitä tai viikko töissä toinen kotona -systeemillä. Miten työttömyyskorvaus näissä lasketaan?

Vastaus:
Jos lomautus toteutetaan siten, että olet lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään kokonaisen kalenteriviikon, kyseessä on kokoaikainen lomautus. Tällöin oikeus työttömyyspäivärahaan, samoin kuten työttömyyspäivärahan määrä, määräytyy samoin perustein kuin kokonaan työttömän oikeus päivärahaan.

Lyhennetylle työviikolle lomautetulle voidaan maksaa päivärahaa silloin, kun työtä tehdään enintään 80 % työajasta. Jos henkilö on lomautettuna kokonaisia päiviä, hänelle maksetaan lomautuspäiviltä kokonaan työttömän päivärahaa. Jos taas päivittäistä työaikaa on lyhennetty, työttömyyspäiväraha maksetaan soviteltuna. 

Lomautuksen ajankohta

Minut aiotaan lomauttaa. Työnantaja antoi mahdollisuuden esittää toiveita mahdollisen lomautuksen ajankohdista. Mitä asioita kannattaa ottaa huomioon?

Vastaus:
Kokonaisina työpäivinä toteutettu lomautus on suositeltavampaa kuin työpäivän pituutta lyhentämällä toteutetut lomautukset. Kokonaisilta lomautuspäiviltä maksetaan täyttä ansiopäivärahaa. Tällöin oikeutesi ansiosidonnaiseen päivärahaan määräytyy samoin perustein kuin kokonaan työttömän oikeus päivärahaan. Jos lomautuksesi toteutetaan lyhentämällä työpäivää, työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa soviteltuna. Osapäivälomautuksissa työttömyyspäivärahan määrä voi jäädä pienemmäksi. Sovitellun päivärahan hakeminen vaatii myös enemmän paperitöitä, sillä sinun tulee toimittaa työttömyyskassalle palkkalaskelmat joka kuukausi.

Jos lomautus toteutetaan pätkittäin, tulisi ensimmäisen viiden lomautuspäivän olla kahdeksan kalenteriviikon sisällä. Muutoin omavastuuaika ei ehdi kulua ja ansiopäivärahan maksaminen ei voi alkaa.