Työttömyysturva

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

1. Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) sähköisesti TE-palveluiden Oma Asioinnissa viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Työnhaun voimassa pitämiseksi tulee noudattaa TE-toimiston ohjeita. Työnhaun voimassaolo on edellytys ansiopäivärahan maksamiselle.

Huolehdithan ilmoittautumisesta, vaikka työnantajasi olisi maksanut sinulle työsuhteen päättymiseen liittyvän ylimääräisen erokorvauksen. Jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, menetät oikeutesi ansiosidonnaiseen päivärahaan. Erokorvaus tai itsenäinen työnhaku ei ole hyväksyttävä syy.

Jos sinulla on yritystoimintaa (ml. maa- tai metsätalous), keskeneräisiä opintoja tai osallistut työllistymistä edistävään palveluun, ilmoita niistä TE-toimistolle. Jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia (esim. työllistyminen, yritystoiminnan tai opiskelun aloitus), muista ilmoittaa niistä TE-toimistolle.

2. Hae ansiopäivärahaa

YTYn jäsenet on vakuutettu Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOssa (ent. IAET-kassa). Toimita ensimmäinen hakemus KOKO-kassaan eAsioinnin kautta jo kahden viikon työttömyyden/lomautuksen jälkeen. Jatkohakemukset tehdään aina jälkikäteen neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Liitä hakemukseesi kaikki tarvittavat dokumentit. Huomioithan, että ansiopäivärahaa tulee hakea viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen haluat sitä maksettavan. 

Huom. Meriliikenneohjaajien, Finavian Teknisten ja Luotsiliiton jäsenet hakevat päivärahaa JATTK-kassasta.

3. Aloita työnhaku ja hyödynnä urapalveluitamme

YTY tarjoaa jäsenilleen monipuolisia urapalveluita. Hyödynnä YTYn urapalveluita työnhakusi tukena. Urapalveluista löydät mm. henkilökohtaista valmennusta valitsemastasi aiheesta ja webinaareja. Hyödynnä myös muut YTYn työttömille jäsenille suunnatut palvelut

Jäsenmaksualennus

Voit saada alennusta YTYn jäsenmaksusta, jos työttömyytesi kestää vähintään kolme kalenterikuukautta. Voit hakea alennusta lähettämällä lomakkeen ja työttömyyskassan maksuilmoituksen osoitteeseen yty@yty.fi