Työsuhdeneuvonta

Työsuhdeneuvontapalvelut YTYn jäsenille

YTYn työsuhdelakimies on vain puhelinsoiton päässä. Voit kysyä häneltä neuvoja kaikissa työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Työsopimuksen solmimiseen ja sen tulkintaan liittyvät kysymykset
  • Työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset
  • Työsuhteen päättämisperusteet ja niiden laillisuuden selvittäminen
  • Salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
  • Matkakustannusten korvaukset
  • Vuosiloma- ja työaikakysymykset
  • Opinto- ja vuorotteluvapaa
  • Ulkomaantyön sopimukset

Lakipalvelumme YTYn jäsenille on laajan puhelinneuvonnan lisäksi mm. asiakirjojen läpikäyntiä, vaatimuskirjelmien laadintaa sekä sovintoneuvotteluihin osallistumista puolestasi. Juristimme arvioivat aina tapauskohtaisesti tarpeelliset ja järkevät toimenpiteet sekä aikataulun.

Irtisanominen ja muut erimielisyydet työnantajan kanssa

Irtisanotuksi tullut kaipaa usein pätevän lakimiehen neuvoja tilanteeseen. Työsuhdeasioihin perehtynyt lakimies tietää, onko irtisanomiselle lainmukainen peruste ja onko prosessissa toimittu oikein.

Jäsenenä saat YTYltä neuvottelutukea. Tarvittaessa YTYn lakimies neuvottelee työnantajan tai työnantajaliiton edustajan kanssa ja pyrkii sopimusratkaisuun hyväksymälläsi tavalla.

Uusi jäsen

Riita-asiaa koskevat kaikki lakipalvelumme, sisältäen muun muassa asiakirjojen läpikäymisen, vaatimuskirjelmät ja sovintoneuvottelut, on käytössä, kun riita perustuu jäsenyyden aikaisiin tapahtumiin (muista liitoista siirtyvillä lakipalvelu on voimassa joka tapauksessa heti). Neuvontaa saat aina jäsenyyden ensimmäisestä päivästä alkaen.

Tarvitsetko muutakin kuin neuvoja? Liity YTYn jäseneksi jo tänään, jotta voit hyödyntää riita-asiaa koskevat kaikki lakipalvelumme heti, kun tarve on.
Lue lisää jäsenyydestämme >>


Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Mikäli sopimusneuvottelut eivät johda tulokseen, käytettävissäsi on vastuu- ja oikeusturvavakuutus työsuhteeseen liittyvien kiistojen oikeuskäsittelystä aiheutuvia kustannuksia varten. Vahinkotapahtuman tai riitatilanteen sattuessa tulee henkilön olla ollut YTYn jäsenenä vähintään kuuden kuukauden ajan. Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana.Karenssiaikaa ei sovelleta silloin, kun jäsen on siirtynyt YTYn jäseneksi suoraan muusta ammattiliitosta. Vakuutuksen käytössä on 15 prosentin omavastuuosuus. Riitatilanteissa ota yhteys YTYyn.


Työsopimus

Työsopimuksessa määritellään monia asioita, joita sopimusta solmiva saattaa pitää itsestäänselvyytenä. Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Ohjeistusta saat myös kilpailukieltosopimukseen ja johtajasopimuksen tekoon.


Laaja tietopankki

YTYn sivuilla on runsaasti tietoa työsuhdeasioista. Muistutamme kuitenkin, että monesti työsuhteisiin liittyvät kysymykset ovat monimutkaisia, ja parhaiten sinua neuvovat työsuhdeasioiden ja työttömyysturvan asiantuntijamme.


Ajankohtaista tietoa

YTYn jäsenenä opit jatkuvasti uutta työsuhteen ehdoista ja ajankohtaisista asioista jäsenlehdestämme ja uutiskirjeistämme. Tutustu myös YTN Esimiesjaksaminen -oppaaseen, joka tarjoaa yksilöille ja työyhteisölle kokemusten vaihtoa esimiestyön arjesta.

Työsuhdeneuvonnan yhteystiedot