Työsuhdeasiat

Urapalveluita työelämän eri tilanteisiin

Palkkaneuvonta

Palkkaneuvontaa voit hyödyntää esimerkiksi hakiessasi uutta työtä tai silloin, kun käyt palkkaneuvotteluja. Annamme sinulle tilastotietoihin pohjautuvan arvion siitä, mille tasolle palkkasi pitäisi asettua huomion ottaen toimiala, tehtäväsi, kokemuksesi alalta ja koulutuksesi.

Palkkaneuvontaa antaa jäsenpalvelupäällikkö Kari Saarinen, puh. (09) 2510 1330.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on myös laatinut oppaan palkkaneuvotteluihin liittyen. Pääset lukemaan sen tästä.

Koulutukset

Työelämän tietoja ja osaamista tarvitsee päivittää muulloinkin kuin uran käännekohdissa. Koulutuksia on sekä läsnäolokoulutuksina, jolloin koulutukset ovat myös kanava verkostoitua alueen muiden ytyläisten kanssa. Lisäksi koulutuksia järjestetään webinaareina. Kaikki YTYn koulutukset ovat jäsenille maksuttomia.

Urapalvelut verkossa

Urapalvelut verkossa ovat sekä työnhakuun että uraan ja osaamiseen liittyviä tietopaketteja, videoita ja webinaareja. Tarjolla on myös henkilökohtaista sparrausta eri työnhaun ja uran teemoihin, mm. uralla etenemiseen, työnhakuun (CV, LinkedIn, piilotyöpaikkojen haku), työhyvinvointiin tai työelämän pulmatilanteisiin.

Valmennus tapahtuu etäyhteyden avulla puhelimitse tai Skypen ääni/videopuheluna. Voit itse valita vapaan ajan kalenterista ja valmentaja soittaa sinulle valitsemaasi aikaan. Henkilökohtaista valmennusta voi käyttää maksutta kerran vuodessa.

www.urapalvelut.fi/yty

Kehu-palvelu

Kehu on ilmainen palvelu, jonka avulla voit kerätä ja tilastoida saamaasi hyvää palautetta. Kehujen listaamisen kautta saat konkreettisen käsityksen omista vahvuuksistasi. Kehuun kerääntyvää palautedataa voit hyödyntää esimerkiksi työpaikkaa hakiessasi tai kehityskeskustelussa. Palaute kertyy visuaaliseksi dataksi, jota on helppo hyödyntää. Palvelu on henkilökohtainen eikä Kehuun keräämäsi data näy muille. YTY on mukana Kehu-palvelussa yhteistyökumppanina.

Tutustu Kehuun osoitteessa mykehu.fi

YTYn ura-asiantuntijan vinkit työnhakuun

Lue YTYn kootut vinkit työnhakuun

Muita urapalveluita

YTY on jäsenenä Omaehtoisen Työllistämisen Tuki OTTYssä, jonka kautta tarjoamme Työnhakuveturi-nimen alla kulkevat palvelut työnhaun tueksi uusmaalaisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille jäsenillemme.

Vertaisvalmennusryhmät Rekryboosteri-nimellä ovat avoinna kaikille uusmaalaisille korkeakoulutetuille (YTYn jäsenenä korkeakoulutusta ei vaadita). Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia. Pääset ilmoittautumaan tilaisuuksiin Työnhakuveturin nettisivuilla. 

Oulussa vastaavaa toimintaa järjestää Urasampo. Suosittelemme myös kaikille avoimia Urasammon CV-vinkkejä ja Työnhakuopasta.

Pirkanmaalla monipuolista koulutusta ja työnhaun sparrausryhmiä järjestää Uratehdas.

Varsinais-Suomessa toimii oma yhdistys, Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY, joka järjestää Urapurje-nimen alla työnhaun pienryhmätoimintaa.

Mentorointi

YTYn ensimmäinen mentorointiohjelma järjestettiin helmi-marraskuussa 2018. Jatkoa mietitään.

Stipendirahasto

YTYllä on stipendirahasto, jonka se avaa haettavaksi hallituksen määrittelemänä aikana. Viimeksi stipendejä on voinut hakea vuoden 2015 alussa.

Stipendirahaston apurahoja myönnetään esimiestyöhön, asiantuntijatyöhön tai ylempien toimihenkilöiden ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvän tieteellisen tutkimustyön sekä julkaisutyön tukemiseen. Julkaisutyötä voidaan tukea todellisia kustannuksia vastaan.

Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu YTYn ja YTYn jäsenliittojen jäsenille. Yksittäisen apurahan suuruus voi olla enintään 5 000 euroa.