Tietopankki työsuhteesta

Ulkomaantyösopimus

Ulkomaantyösopimuksissa on erityisen tärkeää, että sopimus tehdään kirjallisena ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Sopimuksessa tulisi olla sovittu ainakin seuraavista asioista:

 • työsopimuksen osapuolet
 • työnantajan ja työntekijän yhteystiedot
 • työteon alkamisajankohta
 • mikäli kysymyksessä on määräaikainen työsopimus, sen kestoaika ja määräaikaisuuden peruste
 • koeaika, mikäli tästä on erikseen sovittu
 • työntekopaikka
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • palkka tai muu vastike ja tämän määräytymisen perusteet, valuutta missä palkka maksetaan
 • palkanmaksukausi
 • palkallisen loman pituus
 • säännöllinen työaika
 • vuosiloma
 • irtisanomisaika tai sen määräytymistapa
 • kotiuttamista koskevat ehdot
 • sovellettava laki

Suullisen työsopimuksen ongelma on näytön esittämisen vaikeus tulkintaerimielisyystilanteissa. Siksi suullisten sopimusten käyttöä on syytä välttää. Tämä koskee erityisesti ulkomaantyötä, jolloin sovittavia asioita on yleensä enemmän kuin kotimaisessa työsopimuksessa.

Komennussopimuksissa erimielisyyksiä voi syntyä esimerkiksi seuraavista asioista:

 • paluun jälkeiset tehtävät
 • komennuksen ennenaikainen päättyminen ja paluukustannukset kotimaahan
 • sopimusvaluutta ja valuuttakurssien suurten muutosten huomioon ottaminen
 • lomakorvaukset, lomarahat ja komennuksen jälkeen pidettävän loman palkka
 • kun lomaa pidetään kotimaassa kirkollisten juhlapyhien yhteydessä, lasketaanko lomapäivät Suomen vai asemaan käytännön mukaisesti
 • työaikamääräysten erot
 • onko yhtiö korvausvelvollinen, mikäli vakuutus ei syystä tai toisesta korvaa komennuksella syntynyttä vahinkoa

<< Takaisin