Tietopankki työsuhteesta

Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Yhteinen sopimus on joskus käytetty vaihtoehto tavanomaiselle irtisanomiselle. Työsuhteen päättämissopimuksen muodosta tai ehdoista ei ole mitään erityisiä säännöksiä - sopimus on kuitenkin syytä tehdä aina kirjallisesti ja viimeistään ennen allekirjoittamista sopimusluonnos olisi syytä käydä läpi YTYn työsuhdelakimiehen kanssa sekä ehtojen että seurannaisvaikutusten kuten työttömyysturvan osalta. Halutessasi YTYn lakimies voi myös neuvotella sopimuksesta työnantajan kanssa valtuuttamallasi tavalla.

Pätevän sopimuksen tekemisessä tärkeä lähtökohta on osapuolten vapaa tahto sopimuksen tekemiseen. Sopimuksen syntyyn ei saa vaikuttaa toiseen osapuoleen kohdistuvalla pakottamisella, petollisella viettelyllä tai toisen osapuolen ymmärtämättömyyttä tai riippuvaista asemaa hyväksikäyttämällä. Mikäli sopimuksen toinen osapuoli haluaa vedota sopimuksen pätemättömyyteen tai kohtuuttomuuteen, hänen tulee näyttää se toteen. Jos koet työnantajan painostavan sopimuksen tekemisessä, ota yhteyttä YTYn lakimieheen välittömästi ja aina ennen allekirjoittamista.

<< Takaisin