Tietopankki työsuhteesta

Työsuhdeneuvontaa juuri sinun tarpeisiisi

YTYn työsuhdelakimies on vain puhelinsoiton päässä. Voit kysyä häneltä neuvoja kaikissa työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Työsopimuksen solmimiseen ja sen tulkintaan liittyvät kysymykset
  • Työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset
  • Työsuhteen päättämisperusteet ja niiden laillisuuden selvittäminen
  • Salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
  • Matkakustannusten korvaukset
  • Vuosiloma- ja työaikakysymykset
  • Opinto- ja vuorotteluvapaa
  • Ulkomaantyön sopimukset

Katso yhteystietomme täältä
 

Irtisanominen ja muut erimielisyydet työnantajan kanssa

Irtisanotuksi tullut kaipaa usein pätevän lakimiehen neuvoja tilanteeseen. Työsuhdeasioihin perehtynyt lakimies tietää, onko irtisanomiselle lainmukainen peruste ja onko prosessissa toimittu oikein.

Jäsenenä saat YTYltä neuvottelutukea. Tarvittaessa YTYn lakimies neuvottelee työnantajan tai työnantajaliiton edustajan kanssa ja pyrkii sopimusratkaisuun hyväksymälläsi tavalla.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Mikäli sopimusneuvottelut eivät johda tulokseen, käytettävissäsi on vastuu- ja oikeusturvavakuutus työsuhteeseen liittyvien kiistojen oikeuskäsittelystä aiheutuvia kustannuksia varten. Vahinkotapahtuman tai riitatilanteen sattuessa tulee henkilön olla ollut YTYn jäsenenä vähintään kuuden kuukauden ajan. Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana.Karenssiaikaa ei sovelleta silloin, kun jäsen on siirtynyt YTYn jäseneksi suoraan muusta ammattiliitosta. Vakuutuksen käytössä on 15 prosentin omavastuuosuus. Riitatilanteissa ota yhteys YTYyn.

Työsopimus

Työsopimuksessa määritellään monia asioita, joita sopimusta solmiva saattaa pitää itsestäänselvyytenä. Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Ohjeistusta saat myös kilpailukieltosopimukseen ja johtajasopimuksen tekoon.

Laaja tietopankki

YTYn sivuilla on runsaasti tietoa työsuhdeasioista. Muistutamme kuitenkin, että monesti työsuhteisiin liittyvät kysymykset ovat monimutkaisia, ja parhaiten sinua neuvovat työsuhdeasioiden ja työttömyysturvan asiantuntijamme.

Ajankohtaista tietoa

YTYn jäsenenä opit jatkuvasti uutta työsuhteen ehdoista ja ajankohtaisista asioista jäsenlehdestämme ja uutiskirjeistämme.