Tietopankki työsuhteesta

Palkan muuttaminen

Työnantaja ei voi muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja, kuten palkkaa, yksipuolisesti. Poikkeuksena tästä on ainoastaan se tilanne, että työnantajalla on koko työsopimuksen irtisanomiseen oikeuttava syy. Kun työntekijän työtehtävät säilyvät ennallaan, on korkein oikeus lisäksi edellyttänyt, että palkkojen alentamisen tulee olla esimerkiksi yhdessä muiden tervehdyttämiseen tähtäävien toimien kanssa yrityksen toiminnan tappiollisuuden johdosta välttämätöntä yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Vastaavasti yrityssaneeraustilanteessa palkkojen alentamisen tulee yhdessä muiden saneeraustoimenpiteiden kanssa välttämätöntä yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi. Jos nämä edellytykset täyttyvät, työnantaja voi muuttaa palkkaa yksipuolisesti ja muutokset tulevat voimaan työntekijän irtisanomisajan kuluttua.

Jos työntekijä ei hyväksy palkan muutosta, eikä muutokseen ole ollut lain edellyttämää irtisanomisperustetta, hän voi lopettaa työnteon irtisanomisaikansa päätyttyä ja vaatia korvausta laittomasta irtisanomisesta. Työntekijä voi myös jatkaa työntekoa ja riitauttaa työnantajan toimenpiteen perusteet. Asiasta on kuitenkin syytä todisteellisesti reklamoida välittömästi, sillä muutoin työntekijän toiminta saatetaan tulkita muutosten hiljaiseksi hyväksymiseksi.

Yllä sanottu koskee ainoastaan tilanteita, joissa työntekijän työtehtävät pysyvät ennallaan. Tilanne on toinen, jos työntekijän työtehtävät muuttuvat. Nykyään on yleistynyt käytäntö, jossa työnantaja yhteistoimintamenettelyjen jälkeen lakkauttaa ison osan tehtävistä ja perustaa uusia, muutettuja tehtäviä, jotka avataan irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden haettavaksi. Jos työntekijän työtehtävät tässä yhteydessä muuttuvat, työnantajalla on oikeus maksaa työntekijälle uuden toimenkuvan mukaista palkkaa.

<< Takaisin