Tietoa YTYstä

Osana Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ää

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN:n jäseninä ovat akavalaiset yksityisen sektorin liitot, muun muassa YTY.

YTN vastaa ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiesverkostot (yhteyshenkilö, luottamusvaltuutettu) muodostavat sopimusalakohtaisen edunvalvontatyön perustan (taustaryhmätyö). Paikallistason edunvalvontaa toteuttavat yrityskohtaiset yritysyhdistykset ja luottamusmiehet. Liittojen henkilökunta muodostaa YTN:n asiantuntijatyöryhmät (valmisteluryhmät).

YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.