Medlemskap

YTY erbjuder dig skydd och råd under hela din arbetskarriär

Privatsektorns Chefer och Specialister, YTY rf, är intressebevaknings- och serviceorganisationen för dig som är i chefsställning eller arbetar med specialistuppgifter. Vi har 11 000 medlemmar.

YTY har inte endast koncentrerat sig till vissa yrkessektorer utan flera medlemmar arbetar bl.a. inom ITC-branschen, handelssektorn, inom försäljning, marknadsföring samt i finansierings- och försäkringsbranschen.

Konkurrenskraftig medlemsavgift

Med en förmånlig månadsavgift på 23,75 euro (2020) får du personlig rådgivning och juridisk hjälp i frågor som gäller arbetsförhållanden, värdefulla medlemsförmåner och du hör till ett inkomstrelaterat arbetslöshetsstödsystem.

Personlig service

Vi koncentrerar oss på det väsentliga, dvs. att betjäna våra medlemmar. Vi erbjuder våra medlemmar individuella och högklassiga rådgivnings-, intressebevaknings- och medlemstjänster.

Karriärservice och utbildningar

Vi erbjuder dig tiotals kurser och utbildningar årligen. Vi stöder dig också i att effektivera ditt eget jobbsökande.

Förmåner

Medlemskapet ger dig och din familj också andra förmåner. Utnyttja våra förmåner gällande försäkringar och banktjänster. Du kan också hyra våra egna semesterstugor på tre orter i Finland.