Arbetslöshet

Arbetslöshet

YTY stöder vid arbetslöshet och permittering

YTY stöder dig i arbetslöshets- och friställningssituationer. Vi försäkrar våra medlemmar i Kassan för högt utbildade KOKO (tidigare IAET-kassa). Lotsförbundets medlemmar hör till JATTK-kassan. Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår i YTYs medlemsavgift.
Läs mer på www.kokokassa.fi

Du är berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning då du varit medlem i någon arbetslöshetskassa i minst 26 veckor och samtidigt förvärvsarbetat. Du går inte miste om denna rätt genom att byta arbetslöshetskassa ifall ditt nya medlemskap börjar inom 30 dagar från det föregåendes upphörande.

På KOKO-kassans dagpenningsräknare kan du räkna ut storleksklassen på din dagpenning.

Rådgivning

Våra jurister och ombudsmän ger dig råd i samband med uppsägningar och permitteringar. Tag kontakt så ger vi råd hur du skall handla.

Företagare

Företagare har ett eget arbetslöshetsskydd. Om du eller din familj äger en tillräckligt stor andel i ett företag kan du räknas som företagare. YTY:s företagare har sin arbetslöshetsförsäkring i AYT-kassan. Läs mer på www.ayt.fi