Arbetsavtalsfrågor

Työsuhdeopas

Lue YTN:n työsuhdeopasta

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa ylempien toimihenkilöiden sopimus- ja neuvottelutoiminnasta teollisuudessa ja palvelualoilla. Työsuhdeoppaassa käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä erityisesti ylempien toimihenkilöiden
työsuhteiden erityispiirteet huomioiden. Opas on tarkoitettu ylemmille toimihenkilöille ja heidän luottamushenkilöilleen avuksi ja tueksi työelämän eri käänteisiin. Oppaan ovat kirjoittaneet YTN-liittojen lakimiehet sekä asiamiehet ja toimitustyöstä on vastannut YTN lakiryhmä.

Opas on päivitetty viimeksi vuonna 2016.