Startsida

Stöd genom hela din arbetskarriär

YTY är intressebevakningsorganisationen för chefer och sakkunniga. YTY erbjuder personlig service. Våra erfarna jurister känner både lagstiftningen och praxis i arbetslivet. Du når dem både per epost och per telefon. Som medlem får du också arbetslöshetsförsäkring genom vår kassa, rådgivning gällande arbetsliv och arbetslöshet samt en massa andra medlemsförmåner.

YTY:s medlemsavgift är bland de förmånligaste på marknaden, endast 23,75 €/mån dvs. 285 €/år.

Läs mera >