Palvelut & edut

YTN-toiminta


Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

YTN-kentässä ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajien toiminta (luottamusmiehet, luottamushenkilöt, yhteyshenkilöt, luottamusvaltuutetut) muodostaa edunvalvontatyön perustan. Paikallistason edunvalvontaa toteuttavat henkilöstön edustajat yhteistyössä yritysyhdistysten kanssa. Työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä työntekijöiden edustaja on työsuojeluvaltuutettu.

YTN-taustaryhmätyö muodostaa perustan työehtosopimusten neuvottelutyölle. Taustaryhmät koostuvat yritysyhdistysten edustajista sekä YTN-liittojen henkilökunnasta koostuvista valmisteluryhmistä. Lue oman alasi taustaryhmästä lisää tietoa YTN:n sivuilta.

YTY järjestää YTN-liittojen kanssa yhteistyössä työpaikkatoimintaa ja yritysyhdistystoimintaa. Henkilöstön edustajan saat apua ja tukea myös YTN:ltä. YTYn henkilöstön edustajana voit kuitenkin aina olla ensisijaisesti yhteydessä YTYn Enni Nirholaan.

YTN järjestää henkilöstön edustajille tehtävään tarvittavia laadukkaita koulutuksia, joihin olet tervetullut mukaan. YTN:n sivuilta löydät myös paljon hyviä oppaita ja materiaaleja.

 

Taustaryhmätoiminta

Työehtosopimusneuvotteluissa keskeisessä roolissa ovat YTN:n sopimusalakohtaiset taustaryhmät. Niitä kuullaan neuvottelutavoitteita asetettaessa ja sopimuksia hyväksyttäessä tai hylättäessä. Ne myös vastaavat YTN:n järjestöllisen valmiuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä omalla sopimusalallaan. Työehtosopimuksissa sovitaan esimerkiksi yksityiskohtaisemmin erilaisista palkkarakenteista, työaikaratkaisuista ja ylityökäytännöistä.

Taustaryhmät koostuvat alan YTN-liittoihin kuuluvista jäsenistä ja liittojen työntekijöistä. YTYläisiä toimii useassa taustaryhmässä. Osallistumalla taustaryhmätoimintaan saat laaja-alaista näkemystä itsellesi ja tehtävääsi henkilöstön edustajana yritystasolla.

 

Yritysyhdistystoiminta

Ylempiä toimihenkilöitä edustavat yritysyhdistykset vastaavat paikallisesta edunvalvonnasta. Yritysyhdistykset voivat olla yksikkö-, yritys- tai konsernitasoisia. Yritysyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä eli ne voivat tehdä sitovia paikallisia sopimuksia ja työehtosopimuksia. Lisätietoa yritysyhdistystoiminnasta saat Enni Nirholalta.

Toimiessasi yritysyhdistyksessä olet yhteisen vastuun kantaja. Parhaimmillaan yritysyhdistys vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin niin työssä kuin vapaa-ajalla. Jokainen yritysyhdistys voi määritellä toimintansa ja näkyvyytensä itse ja kaikki toiminta riippuukin yritysyhdistyksen toimijoista, useimmiten hallituksen jäsenistä. Yritysyhdistyksillä on suuri vastuu niin yhdistyksen kuin liittojen jäsenhankinnasta ja kollektiivisen edunvalvonnan näkyväksi tekemisestä.
 

YTN - Yritysyhdistyssopimus

YTN tekee yritysyhdistysten kanssa yhteistyösopimuksen. Yritysyhdistysten perustiedot löytyvät YTN:n sivuilta. Jos toimit yritysyhdistyksessä eikä yhdistys ole vielä tehnyt sopimusta, olethan yhteydessä oman alasi toimijoihin sopimuksen tekemiseksi.

YTN tukee yhteistyösopimuksen tehneitä yritysyhdistyksiä. YTN:n yritysyhdistysten rahoitusmalli sisältää kertaluonteisen perustamistuen, vuosittain maksettavan jäsentuen ja jäsenmäärän turvaamiseen tarkoitetun projektituen. Lue lisää rahoitusmallista YTN:n sivuilta.

Toimiessasi yritysyhdistyksessä muistathan päivittää tietosi yritysyhdistysrekisteriin.

YTN järjestää tilaisuuksia yritysyhdistyksien toimijoille. Tilaisuuksista tiedotetaan sähköpostitse, joten varmistathan että tietosi ovat ajan tasalla YTN:n rekisterissä.
 

Puuttuuko työpaikaltasi yritysyhdistys?

Jos työpaikallasi ei ole vielä omaa yritysyhdistystä ja haluaisit yhdistyksen perustaa, ole yhteydessä Enni Nirholaan. Lisätietoja perustamisesta voit lukea myös YRY-oppaasta