Palvelut & edut

Jäsenyyteen kuuluvat vakuutukset

YTYn jäsenmaksuun sisältyy If Vahinkovakuutusyhtiön vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus sekä ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus. YTYn jäsenenä saat Ifin muista vakuutuksista tuntuvia järjestöasiakkaan keskittäjäetuja. 

Ajantasaiset korvaussummat, vakuutusehdot ja Ifin yhteystiedot löytyvät If:n YTY-sivuilta www.if.fi/yty. Lisätietoja liittovakuutuksesta ja sen voimassaolosta löydät myös täältä.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen perusteella korvataan vapaa-aikana sattuneet tapaturmat. Vakuutusnumero on 201-2054942

Vakuutusmäärät (2021):

 • tapaturman hoitokulut 5.636 e (omavastuu 100 e)
 • korvaus pysyvästä haitasta 39.540 e
 • kuolemantapauskorvaus 9.607 e

Vakuutus ei ole voimassa jäsenen osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin ja harjoituksiin.

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus on voimassa kaikilla vapaa-ajan matkoilla, jotka eivät yhtäjaksoisesti ole kestäneet yli 45 vuorokautta. Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa.

Vakuutusnumero on 201-2054942

Vakuutuksesta korvataan tapaturmasta ja matkasairaudesta aiheutuvat seuraavat kustannukset siltä osin kun niitä ei korvata jonkin lain perusteella:

 • matkasairauden aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa, kuitenkin korkeintaan 90 päivän ajalta
 • ennen matkaa alkaneita sairauksia ja sattuneita tapaturmia ei korvata
 • jos jo ennen matkaa ilmennyt sairaus pahenee odottamatta matkan aikana, korvataan vain matkakohteessa annettu ensiapuhoito enintään yhden viikon ajalta
 • tapaturman hoitokulut enintään kolmen vuoden ajalta tapaturman sattumisesta
 • matkan peruuntumisesta tai keskeytyksestä aiheutuvat kulut
 • Ifin hyväksymä sairauskuljetus kotimaahan

Viisumitodistus matkustajavakuutuksesta

Voit pyytää viisumitodistuksen soittamalla Ifin asiakaspalveluun 010 19 19 19 (ma-pe klo 8-20, la-su 10-16).

Tarkemmat tiedot vakuutuksesta ja vakuutusehdoista löydät Ifin YTY-sivuilta

Ilmoita vahingosta

Omat sivut -verkkopalvelu

Kirjaudu pankkitunnuksillasi Ifin Omat sivut -verkkopalveluun osoitteessa if.fi/omatsivut 

 • Valitse sivun yläreunasta Omat vahingot. Sivulla näet kaikki vahinkoihin liittyvät asiakirjat.
 • Valitse vahinkoilmoitus, jonka haluat täyttää. Jos esimerkiksi ilmoitat sattuneesta tapaturmasta, valitse valikosta "Minä ja perheenjäseneni" vahinkoilmoituspohja nimeltä "Tapaturma: Ilmoita uudesta vahingosta tai täydennä kuluja aikaisemmin ilmoittamaasi vahinkoon".
 • Täytä ilmoitus ja klikkaa lopuksi Lähetä.

Voit myös tehdä vahinkoilmoituksen netissä tai puhelimitse 010 19 18 18 (ma-pe klo 9-20, la-su 10-16)

Tapaturma kotimaassa

 • Säilytä kaikki tapahtumaan liittyvät kulutositteet ja tee vahinkoilmoitus
 • Jos If tarvitsee lisätietoja tai kulutositteita, virkailija ottaa sinuun yhteyttä
 • Katso tarkemmat ohjeet Ifin sivuilta

Sairastuminen tai tapaturma ulkomailla

 • Pidä YTYn jäsenkortti aina matkoilla mukanasi. Kortin kääntöpuolella on englanninkieliset vakuutustekstit ja puhelinnumerot hätätilanteita varten. 
 • Pienemmissä tapaturmissa, tai jos lomakohteessasi ei ole Ifin sopimuslääkäriä, maksa kulut itse, säilytä kuitit ja tee vahinkoilmoitus kotiin palattuasi.
 • Jos kyse on vakavammasta sairastumisesta, sairaala ottaa yhteyttä jäsenkortista löytyvään Ifin hätänumeroon.
 • Katso tarkemmat ohjeet Ifin sivuilta  

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutus on tarkoitettu ensisijaisesti työsuhteen päättämistilanteissa syntyvien riitaisuuksien tueksi. Vakuutusehdoissa on myös rajoitus, jonka takia sitä ei voi käyttää taloudelliselta arvoltaan aivan pienien riitojen selvittämiseen. Vakuutuksen käyttäminen edellyttää, että ensin YTYn lakimies kartoittaa riita-asian, tutkii juridisen tilanteen ja selvittää sovintoratkaisun mahdollisuuden. Usein jo tässä vaiheessa päästään kohtuulliseen lopputulokseen asiassa. 
Jos asiassa ei kuitenkaan päästä neuvottelu- tai muuhun ratkaisuun ja jäsenen vaatimukset ovat perusteltuja, YTY päättää oman lakimiehen raportin perusteella oikeusturvahakemuksen puoltamisesta. 

Vakuutus alkaa jäsenen osalta sen jälkeen, kun jäsenyys liitossa on kestänyt kuusi (6) kuukautta. Vahinkotapahtuman sattuessa tulee henkilön siis olla ollut jäsenenä vähintään kuuden kuukauden ajan, jotta vakuutus olisi hänen hyväkseen voimassa. Karenssiaikaa ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun jäsen on siirtynyt YTYn jäseneksi suoraan muusta ammattiliitosta. Lisäksi, jos riidan syntymisajankohtana jäsenyys liitossa on kestänyt alle kaksi (2) vuotta, tulee myös riidan perusteena olevan tapahtuman olla syntynyt jäsenyyden aikana.

Vakuutusturva

Vakuutusmäärät ovat:
• henkilö- ja esinevahingoissa 84 000 euroa
• oikeusturvavahingoissa 5 000 euroa 

Omavastuuosuus on 15 % per vahinkotapahtuma ja kuitenkin vähintään 1 000 euroa. Mikäli jäsen käyttää asiansa hoitamisessa YTYn osoittamaa lakimiestä, on oikeusturvavahingoissa vakuutusmäärä 17 000 euroa ja omavastuuosuus 15 % per vahinkotapahtuma, kuitenkin vähintään 350 euroa. 

Vakuutusehdot

Vakuutukseen sovelletaan If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n yleisiä ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutusehtoja (nro 313 ja 413) sekä yleisiä sopimusehtoja (nro 900.9). Nämä ehdot täydellisenä saat kaikista If Vahinkovakuutuksen konttoreista.

Tämä ei ole täydellinen selvitys ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sisällöstä, joten tutustu myös edellä mainittuihin ehtoihin.

Tarkempia tietoja vakuutuksen laajuudesta ja vakuutuksen käyttämisestä saat oikeusturvavakuutuksen osalta YTYn lakimiehiltä puh. (09) 2510 1350 tai If Vahinkovakuutuksen korvauspalvelut puh. 010 19 18 18 (alavalinta 7) ja vahinkovakuutuksen osalta If Vahinkovakuutuksen vastuuosastolta puh. 010 514 7474.

Suomen edullisin henkivakuutus

YTYn jäsenillä on mahdollisuus ottaa Suomen edullisin henkivakuutus* jopa 61,6 % normaalihintoja edullisemmin. Henkivakuutus turvaa perheesi taloushuolilta, jos sinulle sattuisi pahin. Saat Kalevan Primus-henkivakuutuksen itsellesi ja puolisollesi tuntuvalla jäsenalennuksella. Hyödynnä myös kesän jäsenetusi, joka on voimassa 31.8.2021 asti. Hyödynnä etusi osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi

Laske henkivakuutuksesi hinta helposti alla olevalla laskurilla.

*Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016. Primus-vakuutukset myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö Kaleva, jonka asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.