Palvelut & edut

Urapalveluita työelämän eri tilanteisiin

Huom! Kaikki läsnäolokoulutukset on tältä keväältä peruttu, mutta etäkoulutuksia on lisätty

Koulutukset

Työelämän tietoja ja osaamista tarvitsee päivittää muulloinkin kuin uran käännekohdissa. Koulutuksia on sekä läsnäolokoulutuksina, jolloin koulutukset ovat myös kanava verkostoitua alueen muiden ytyläisten kanssa. Lisäksi koulutuksia järjestetään webinaareina. Kaikki YTYn koulutukset ovat jäsenille maksuttomia. Koulutuskalenterin löydät täältä

Urapalvelut

Tarjoamme jäsenillemme verkkopalvelun, jossa työnhakuun, uraan ja osaamiseen liittyviä tietopaketteja, videoita ja webinaareja. Voit osallistua maksutta neljään webinaariin vuosittain. Urapalvelu verkossa

KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMASTA POIKKEUSTILANTEESTA JOHTUEN TÄMÄ RAJOITUS ON POISTETTU, SILLÄ WEBINAARIT KORVAAVAT OSITTAIN LÄSNÄOLOKOULUTUKSIAMME.

Henkilökohtainen sparraus

Jäsenmaksuusi sisältyy yksi henkilökohtainen Urapalvelu-valmennus vuosittain (kesto 30 minuuttia).

Voit valita valmennuksen aiheen itse seuraavista:
•    CV ja hakemus
•    Tunnista osaamisesi
•    LinkedIn-profiili
•    Vinkit työnhakuun
•    Kehity omassa työssäsi
•    Työpaikan pulmatilanteet
•    Apua esimiestyöhön

Valmennus tapahtuu etäyhteyden avulla puhelimitse tai Skypen ääni/videopuheluna. Voit itse valita vapaan ajan kalenterista ja valmentaja soittaa sinulle valitsemaasi aikaan. www.urapalvelut.fi/yty

Kehu-palvelu

Kehu on ilmainen palvelu, jonka avulla voit kerätä ja tilastoida saamaasi hyvää palautetta. Kehujen listaamisen kautta saat konkreettisen käsityksen omista vahvuuksistasi. Kehuun kerääntyvää palautedataa voit hyödyntää esimerkiksi työpaikkaa hakiessasi tai kehityskeskustelussa. Palaute kertyy visuaaliseksi dataksi, jota on helppo hyödyntää. Palvelu on henkilökohtainen eikä Kehuun keräämäsi data näy muille. YTY on mukana Kehu-palvelussa yhteistyökumppanina.

Tutustu Kehuun osoitteessa mykehu.fi

YTYn ura-asiantuntijan vinkit työnhakuun

Lue kootut vinkit työnhakuun

Muita urapalveluita

YTY on jäsenenä Omaehtoisen Työllistämisen Tuki OTTYssä, jonka kautta tarjoamme Työnhakuveturi-nimen alla kulkevat palvelut työnhaun tueksi uusmaalaisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille jäsenillemme.

Vertaisvalmennusryhmät (kevään 2020 ryhmät pyörivät virtuaalivalmennuksina verkossa) Rekryboosteri-nimellä ovat avoinna yli 12 kuukautta työttämänä olleille uusimaalaisille työnhakijoille. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia. Pääset ilmoittautumaan tilaisuuksiin Työnhakuveturin nettisivuilla. 

Oulussa vastaavaa toimintaa järjestää Urasampo. Suosittelemme myös kaikille avoimia Urasammon CV-vinkkejä ja Työnhakuopasta.

Pirkanmaalla monipuolista koulutusta ja työnhaun sparrausryhmiä (nyt verkossa) järjestää Uratehdas.

Varsinais-Suomessa toimii oma yhdistys, Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY, joka järjestää Urapurje-nimen alla työnhaun pienryhmätoimintaa.

Mentorointi

YTYllä on ollut mentorointiohjelma helmi-marraskuussa 2018. Seuraavan mentorointiohjelman ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Stipendirahasto

YTYllä on stipendirahasto, jonka se avaa haettavaksi hallituksen määrittelemänä aikana, yleensä vuosittain syksyllä. Seuraava haku on syksyllä 2020.

Stipendirahaston apurahoja myönnetään esimiestyöhön, asiantuntijatyöhön tai ylempien toimihenkilöiden ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvän tieteellisen tutkimustyön sekä julkaisutyön tukemiseen. Julkaisutyötä voidaan tukea todellisia kustannuksia vastaan.

Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu YTYn ja YTYn jäsenliittojen jäsenille. Yksittäisen apurahan suuruus voi olla enintään 5 000 euroa.