Palvelut & edut

Hyödynnä jäsenyyttäsi uran eri vaiheissa

 

Koulutukset

Työelämän tietoja ja osaamista tarvitsee päivittää muulloinkin kuin uran käännekohdissa. Koulutuksia on sekä läsnäolokoulutuksina, jolloin koulutukset ovat myös kanava verkostoitua alueen muiden ytyläisten kanssa. Lisäksi koulutuksia järjestetään webinaareina. Urapalvelu-webinaareissa käyttörajoitus on neljä webinaaria tai webinaaritallennetta vuodessa per jäsen. Koulutuskalenterin löydät täältä

Henkilökohtainen sparraus

Jäsenenä voit tarkistuttaa työnhakuasiakirjasi (CV, hakemus, LinkedIn) Urapalveluissamme. Tämä palvelu on käytössäsi maksuttta kerran vuodessa. Sparrauksen kesto on 30 minuuttia.

Sparraus tapahtuu etäyhteyden avulla puhelimitse tai Skypen ääni/videopuheluna. Valitse vapaa aika kalenterista ja valmentaja soittaa sinulle valitsemaasi aikaan. www.urapalvelut.fi/yty

Teemavalmennukset

Tarjoamme myös ajankohtaisista aiheista valmennuspaketteja, jotka sisältävät aiheesta saman kouluttajan webinaarin ja henkilökohtaisen valmennuksen, jonka kesto on 50 minuuttia. Seuraava tällainen teema on keväällä 2021. Vuonna 2020 teemoja oli kolme: Mielen hyvinvointi, esimiestyö ja osaamisen tunnistaminen.

Kehu-palvelu

Kehu on ilmainen palvelu, jonka avulla voit kerätä ja tilastoida saamaasi hyvää palautetta. Kehujen listaamisen kautta saat konkreettisen käsityksen omista vahvuuksistasi. Kehuun kerääntyvää palautedataa voit hyödyntää esimerkiksi työpaikkaa hakiessasi tai kehityskeskustelussa. Palaute kertyy visuaaliseksi dataksi, jota on helppo hyödyntää. Palvelu on henkilökohtainen eikä Kehuun keräämäsi data näy muille. YTY on mukana Kehu-palvelussa yhteistyökumppanina.

Tutustu Kehuun osoitteessa mykehu.fi

YTYn ura-asiantuntijan vinkit työnhakuun

Lue kootut vinkit työnhakuun

Muita urapalveluita

YTY on jäsenenä Omaehtoisen Työllistämisen Tuki OTTYssä, jonka kautta tarjoamme Työnhakuveturi-nimen alla kulkevat palvelut työnhaun tueksi uusmaalaisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille jäsenillemme. Työnhakuveturin nettisivut 

Oulussa vastaavaa toimintaa järjestää Urasampo. Suosittelemme myös kaikille avoimia Urasammon CV-vinkkejä ja Työnhakuopasta.

Pirkanmaalla monipuolista koulutusta ja työnhaun sparrausryhmiä (nyt verkossa) järjestää Uratehdas.

Varsinais-Suomessa toimii oma yhdistys, Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY, joka järjestää Urapurje-nimen alla työnhaun pienryhmätoimintaa.

Mentorointi

YTYllä on ollut mentorointiohjelma helmi-marraskuussa 2018. Seuraavan mentorointiohjelman ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Stipendirahasto

YTYllä on stipendirahasto, jonka se avaa haettavaksi hallituksen määrittelemänä aikana, yleensä vuosittain syksyllä.

Stipendirahaston apurahoja myönnetään esimiestyöhön, asiantuntijatyöhön tai ylempien toimihenkilöiden ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvän tieteellisen tutkimustyön sekä julkaisutyön tukemiseen. Julkaisutyötä voidaan tukea todellisia kustannuksia vastaan.

Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu YTYn ja YTYn jäsenliittojen jäsenille. Yksittäisen apurahan suuruus voi olla enintään 5 000 euroa.