Palvelut & edut

YTYn stipendit ovat haettavissa 10.8. – 30.9.2020

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry julistaa haettavaksi stipendirahaston apurahoja. Apurahat on tarkoitettu esimies- tai asiantuntijatyön tai ylempien toimihenkilöiden ammatillisen järjestäytymisen tutkimuksen tekemiseen. Tutkimuksella tarkoitetaan tieteellistä tutkimustyötä, kuten väitöskirjaa, pro gradua, ammattikorkeakoulun lopputyötä tai vastaavaa. Apurahaa voi saada myös julkaisutyön kustannuksiin, esimerkiksi painatuskuluihin.


Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu YTYn ja YTYn jäsenliittojen jäsenille. Yksittäisen apurahan suuruus voi olla enintään 5.000 euroa. Myönnettyjen stipendien yhteissumma voi tänä vuonna olla maksimissaan 15.000 euroa.


Hakuaika on 10.8.2020 – 30.9.2020. Viimeisen hakupäivän jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida päätettäessä apurahoista.
Hakemuksen saa tältä sivulta hakuajan alettua ja se on palautettava hakuaikana.

Hakemuksen liitteet

•    Ansioluettelo
•    Tutkimussuunnitelma/käyttötarkoitus ja kustannusarvio

Tutkimussuunnitelmassa tulee esitellä lyhyesti

•    työn nimi ja aihe
•    koulutustaho ja ohjaaja
•    tausta ja tavoitteet
•    tutkimuksen tämänhetkinen vaihe
•    toteuttamissuunnitelma
•    kustannusarvio, josta käy ilmi haettavan summan käyttö sekä hankkeen kokonaisrahoitus

 

Apurahoista päättää YTYn hallitus. Kaikille apurahan hakijoille ilmoitetaan, onko apurahaa myönnetty.


Myönnetyt apurahat maksetaan, kun apurahan saaja on palauttanut hyväksytyn kirjallisen selonteon saavutetuista tuloksista tai selvityksen korvattavista kustannuksista. Yli 500 euron apurahoista voidaan maksaa kuluja selvitystä vastaan enintään puolet ennen selonteon valmistumista. Apurahat pitää käyttää viimeistään kolmen vuoden sisällä niiden myöntämisestä.

Hakulomake Word-tiedostona
Hakulomake englanniksi Word-tiedostona

Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen mats.nyman@yty.fi viimeistään 30.9.2020.

Lisätietoja apurahoista antaa YTYn viestintäpäällikkö Leena Vänni, leena.vanni@yty.fi, p. (09) 2510 1335.