Palvelut & edut

YTYn stipendirahasto

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry julistaa haettavaksi stipendirahaston apurahoja syksyisin. Apurahat on tarkoitettu esihenkilö- tai asiantuntijatyön tai ylempien toimihenkilöiden ammatillisen järjestäytymisen tutkimuksen tekemiseen. Tutkimuksella tarkoitetaan tieteellistä tutkimustyötä, kuten väitöskirjaa, pro gradua, ammattikorkeakoulun lopputyötä tai vastaavaa. Apurahaa voi saada myös julkaisutyön kustannuksiin, esimerkiksi painatuskuluihin.

Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu YTYn ja YTYn jäsenliittojen jäsenille. Yksittäisen apurahan suuruus voi olla enintään 5.000 euroa. Myönnettyjen stipendien yhteissumma voi tänä vuonna olla maksimissaan 15.000 euroa.


YTYn stipendit ovat haettavissa 22.8.– 30.9.2022


Hakemukseen tarvittavat liitteet

  • Ansioluettelo
  • Tutkimussuunnitelma/käyttötarkoitus ja kustannusarvio

Tutkimussuunnitelmassa tulee esitellä lyhyesti

  • työn nimi ja aihe
  • koulutustaho ja ohjaaja
  • tausta ja tavoitteet
  • tutkimuksen tämänhetkinen vaihe
  • toteuttamissuunnitelma
  • kustannusarvio, josta käy ilmi haettavan summan käyttö sekä hankkeen kokonaisrahoitus

Lataa hakemuslomake täältä


Hakemusten lähettäminen

Hakemus on toimitettava hakuaikana 

  • Postitse osoitteeseen: Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry/Stipendirahasto, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki tai
  • Sähköpostitse: yty@yty.fi. Sähköpostin otsikko: Stipendirahasto

Apurahoista päättää YTYn hallitus. Kaikille apurahan hakijoille ilmoitetaan, onko apurahaa myönnetty.

Myönnetyt apurahat maksetaan, kun apurahan saaja on palauttanut hyväksytyn kirjallisen selonteon saavutetuista tuloksista tai selvityksen korvattavista kustannuksista. Yli 500 euron apurahoista voidaan maksaa kuluja selvitystä vastaan enintään puolet ennen selonteon valmistumista. Apurahat pitää käyttää viimeistään kolmen vuoden sisällä niiden myöntämisestä.

Myönnettyjen apurahojen saajat julkaistaan YTYn nettisivuilla, YTY-lehdessä sekä vuosikertomuksessa. YTY saa julkaista tutkimukseen ja sen tuloksiin liittyviä tietoja jäsenviestinnässään.

Lisätietoja: YTYn viestintäpäällikkö Heidi Salonen, heidi.salonen@yty.fi,  p. (09) 2510 1335.
 

Vuonna 2021 stipendejä myönnettiin viidelle hakijalle

YTYn stipendirahaston apurahoja oli tänä syksynä mahdollista hakea esimiestyöhön, asiantuntijatyöhön tai ylempien toimihenkilöiden ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvän tieteellisen tutkimustyön sekä julkaisutyön tukemiseen. Hakemuksia tuli yhteensä kuusi ja hallitus päätti jakaa apurahoja viidelle hakijalle.

Stipendin saajat

Annika Hagman, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu
Sanna Erdogan, väitöskirjatyö, Lapin yliopisto                     
Sirpa Huttunen, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Oulun ammattikorkeakoulu
Matias Tschatalow, maisteritutkinnon pro gradu, Tampereen yliopisto
Anna-Kaisa Mustaparta, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Savonia ammattikorkeakoulu