Palvelut & edut

YTYn stipendit ovat haettavissa jälleen syksyllä 2020


Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry julistaa haettavaksi stipendirahaston apurahoja esimiestyöhön, asiantuntijatyöhön tai ylempien toimihenkilöiden ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvän tieteellisen tutkimustyön sekä julkaisutyön tukemiseen. Julkaisutyötä voidaan tukea todellisia kustannuksia vastaan.

Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu YTYn ja YTYn jäsenliittojen jäsenille. Yksittäisen apurahan suuruus voi olla enintään 5.000 euroa.

Hakuaika on seuraavan kerran syksyllä 2020. Viimeisen hakupäivän jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida päätettäessä apurahoista.

Hakemuslomake word-tiedostona

Lataa tiedosto koneellesi, täytä kentät, lisää pyydetyt liitteet ja lähetä kaikki sähköpostiosoitteeseen yty@yty.fi otsikolla ”Stipendirahasto” tai postitse osoitteeseen Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry/Stipendirahasto, Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki. Lomakkeen voi lähettää word-tiedostona tai PDF-muodossa.

YTYn hallitus päättää hakemusten perusteella apurahojen jakamisesta. Kaikille apurahan hakijoille ilmoitetaan, onko apurahaa myönnetty. Myönnetyt apurahat maksetaan, kun apurahan saaja on palauttanut hyväksytyn kirjallisen selonteon saavutetuista tuloksista tai selvityksen korvattavista kustannuksista. Yli 500 euron apurahoista voidaan maksaa kuluja selvitystä vastaan enintään puolet ennen selonteon valmistumista. Apurahat pitää käyttää viimeistään kolmen vuoden sisällä niiden myöntämisestä. Tämän jälkeen apurahapäätös lakkaa olemasta voimassa.

Myönnettyjen apurahojen saajat julkaistaan YTYn nettisivuilla, YTY-lehdessä sekä vuosikertomuksessa. YTY saa julkaista tutkimukseen ja sen tuloksiin liittyviä tietoja jäsenviestinnässään.

Lisätietoja apurahoista ja hakemisesta antaa YTYn viestintäpäällikkö Leena Vänni, leena.vanni@yty.fi,  p. (09) 2510 1335.