Palvelut & edut

Edunvalvonta työpaikalla

Monissa yrityksissä toimii yritysyhdistys, joka voi olla yksikkö-, yritys- tai konsernitasoinen. Sen tehtävänä on mm. jäsenten työsuhteeseen liittyvien etujen ajaminen. Yritysyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä eli ne voivat tehdä sitovia paikallisia sopimuksia ja työehtosopimuksia. Esimerkiksi Postilla ja Yleisradiolla on yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Suosittelemme YTN-yritysyhdistykseen liittymistä, jos sellainen toimii työpaikallasi.

Työpaikoilla ylempiä toimihenkilöitä edustavat valitut luottamusmiehet, luottamushenkilöt, yhteyshenkilöt ja luottamusvaltuutetut. Luottamusmies voi olla minkä tahansa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenliiton jäsen. Sinua ytyläisenä voi siis edustaa vaikkapa Tekniikan Akateemisten jäsen. Luottamusmies edustaa kuitenkin luottamusmiesalueensa kaikkia ylempiä toimihenkilöitä näiden jäsenliitosta riippumatta. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, ota yhteys alasi YTN-asiamiehiin tai YTYn asiamiehiin, niin autamme vaalien järjestämisessä.

Ongelmatilanteissa ja kysymyksissä kannattaa ensin kääntyä luottamusmiehen puoleen. Luottamusmiehet myös neuvottelevat työpaikkakohtaisesti sovittavista asioista, kuten paikallisista sopimuksista ja henkilöstöasioista esimerkiksi yt-tilanteessa.

Lisätietoja YTN henkilöstöedustajatoiminnasta

Lisätietoja YTYläisille henkilöstön edustajille