Lakipalvelut

Palkkaneuvonta YTYn jäsenille

Palkkaneuvontaa voit hyödyntää esimerkiksi hakiessasi uutta työtä tai silloin, kun käyt palkkaneuvotteluja. Annamme sinulle tilastotietoihin pohjautuvan arvion siitä, mille tasolle palkkasi pitäisi asettua huomion ottaen toimiala, tehtäväsi, kokemuksesi alalta ja koulutuksesi.

Lisäksi työsuhdeneuvonnassamme käsitellään usein mm. insentiiveihin, optioihin, osakkeisiin, bonuksiin, provisioihin ja tulospalkkaan liittyviä asioita niin neuvotteluvaiheessa kuin syntyneisiin epävarmuuksiin tai epäselvyyksiin liittyen.

Mistä palkka muodostuu?

Palkka voi määräytyä työntekijän ja työnantajan välisen työehtosopimuksen mukaan. Työehtosopimusaloilla vähimmäisehdot määrää alan työehtosopimus. Työehtosopimus takaa yleensä paremmat työehdot kuin yksittäisellä työntekijällä on mahdollista sopia omassa työsopimuksessaan työlainsäädäntöön perustuen.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, työntekijällä on oikeus saada tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Se, mitä missäkin työssä pidetään kohtuullisena, ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Palkanmaksu voi perustua aikaan (tunti- tai kuukausipalkka) tai työn suoritukseen ja tulokseen.

Palkka voi muodostua tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkka perustuu työn vaativuuteen; vaativammasta työstä tulisi maksaa korkeampaa palkkaa

Muuta hyödyllistä palkkatietoa

Akavan palkkiosuositukset
EK:n palkkatilastot
Duunitori palkkavertailu
Paranna palkkaasi - tukea palkkeneuvotteluihin -opas (Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n laatima opas)