Jäsenyys

Osana Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ää

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN:n jäseninä ovat akavalaiset yksityisen sektorin liitot, muun muassa YTY.

YTN vastaa ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

Ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajat ja muut alan aktiivit muodostavat sopimusalakohtaisen edunvalvontatyön perustan YTN:n taustaryhmissä. Ryhmät toimivat oman alansa asiantuntijaryhminä. Paikallistason edunvalvontaa toteuttavat yrityskohtaiset yritysyhdistykset, luottamusmiehet ja muut henkilöstöedustajat. YTN:ssä toimii valmisteluryhmiä, jotka ovat eri alojen asiantuntijaryhmiä ja koostuvat eri YTN-liittojen toimijoista. 

YTN:n toimii kaikkien ylempien toimihenkilöiden hyvän työelämän puolesta ja hoitaa jäsentensä työmarkkinaedunvalvontaa.