Jäsenyys

Tietoa YTYstä

YTY on palvelu- ja edunvalvontajärjestö yksityisalalla toimiville ylemmille toimihenkilöille, esimiehille ja asiantuntijoille. YTYn jäsenyys perustuu asemaan, ei koulutukseen tai tiettyyn alaan. Jäsenemme toimivat muun muassa teknologiateollisuudessa, tietotekniikan palvelualalla, finanssi-, kuljetus- ja kaupan alalla sekä teollisuuden palveluksessa. 

Palvelut ja edut

YTYn jäsenenä et jää yksin työelämän pulmatilanteissa. Annamme tukea ja neuvoja kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Olemme erikoistuneet henkilökohtaiseen työsuhdeneuvontaan. YTY on tukena myös työttömyys- ja lomautustilanteissa. Jäsenenä olet oikeutettu myös ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Vakuutamme jäsenemme Korkeasti koulutettujen KOKO-kassassa, joka on Suomen toiseksi suurin työttömyyskassa.

Tutustu tästä YTYn palveluihin ja etuihin »

 


YTY jäsenten asialla

YTY kuuluu Akavaan, joka on korkeakoulutettujen palkansaajien keskusjärjestö. Akavaan kuuluu 36 jäsenliittoa ja niissä on yhteensä yli 600 000 jäsentä.

Akavalaisten liittojen yhteinen neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN neuvottelee yksityisellä sektorilla akavalaisten liittojen jäsenten työehdot mm.  teollisuuden ja palvelualojen ylemmille toimihenkilöille. Käytännössä neuvottelijat ovat YTN:n taustaryhmissä vaikuttavia toimijoita eri liitoista kuten YTYstä. Lisäksi YTY avustaa jäsenyhdistystensä TES-neuvotteluissa.

YTN:n jäsenjärjestöissä on YTYläisten ohella lähes 170 000 asiantuntijaa ja esihenkilöä eri toimialoilla.

Jäsenyhdistykset

Osa jäsenistämme kuuluu YTYn oman jäsenyhdistyksen kautta. Kaikki jäsenyhdistykset löydät tästä »

Tietoa jäsenyydestä

YTYyn kuuluu noin 11 000 jäsentä (01/2022). Miehiä on 64 % ja naisia 36 %. Jäsentemme keski-ikä on 49 vuotta,  jäsenistä 75% on suoraan YTYn liittyneitä jäseniä ja 25% kuuluu YTYyn jäsenyhdistysten kautta

Jäsenten keskipalkka jäsentutkimuksen mukaan lokakuussa 2020 oli 4 917 € (mediaani 4 620 €). Luku sisältää kokopäiväisesi työskentelevät YTYn jäsenet, poislukien lentäjäyhdistysten ja SAVALin jäsenet.

YTY kuuluu Akavaan kattojärjestö Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n kautta.

Jäsentensä työmarkkinasopimus- ja neuvottelutoiminnan YTY hoitaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta. YTN on yksityissektorilla toimivien akavalaisten liittojen neuvottelujärjestö, joka mm. neuvottelee teollisuuden ja palvelualojen ylemmille toimihenkilöille työehtosopimuksia. YTN vaikuttaa yhteiskunnassa laaja-alaisesti ylemmille toimihenkilöille keskeisissä asioissa.  YTN:n jäsenjärjestöissä on ytyläisten ohella lähes 170 000 ekonomia, insinööriä, tradenomia, lakimiestä ja muuta osaajaa.

YTYn historia

1992    YTN:n yleinen ryhmä YTY perustetaan
1992    YTY hyväksytään Akavan ja YTN:n  jäseneksi
1995    YTYn verkkosivut avataan
1997    YTYn 5-vuotisjuhlat Teatteri Pieni Suomessa
1998    Nimi muutetaan Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:ksi
1999    Kattoliitto YTY & Tradenomit perustetaan
            YTYn jäseneksi voi nyt liittyä myös netin kautta
2001    YTYssä 5 000 jäsentä
2002    YTYn 10-v. juhlat Ravintola Pörssissä
2003    Tradenomit irtaantuvat kattoliitosta
            YTY kattoliittoon Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry:n kanssa
            YTY & Valmentajat ry perustetaan
2007    Villa Kivessä juhlitaan 15-vuotista taivalta
2008    YTYssä 7 000 jäsentä
2009    YTYn uudistetut jäsensivut www.ytyintra.fi avataan.
            Sivusto sisältää laajan työsuhdeasioiden tietopankin ja
             omien jäsentietojen päivittämismahdollisuuden.
2010    YTYssä 7 600 jäsentä
2011    Suomen Ammattivalmentajat SAVAL siirtyy YTYn
            jäsenyhdistykseksi ja toimistot yhdistyvät
2012    YTY 20 vuotta, jäsenmäärä 8 726
2013    Flybe Airlines Pilot Association FAPA ja Norwegian
            Shuttle Pilot's Association NASPA YTYn jäseniksi
2014    Suomen Liikennelentäjäliitto SLL YTYn jäseneksi,
            YTYssä yli 10 000 jäsentä
            Kattoliitto YTY & Valmentajat muuttaa nimensä
            Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:ksi
2015    YTYssä 10 200 jäsentä
            Luotsiliitto liittyy YTYn jäseneksi
2016    Finnish Helicopter Pilots' Association liittyy YTYn jäseneksi
2017    YTY täyttää 25 vuotta
2018    YTYssä 10 500 jäsentä
            Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY liittyy YTYn jäseneksi
            Meriliikenneohjaajat ry liittyy YTYn jäseneksi
            Finavian Tekniset FT liittyy YTYn jäseneksi
2019    YTYssä 11 000 jäsentä
2020    YTYssä 11 600 jäsentä. Jetflite Pilots´ Association JFPA ry liittyi YTYn jäseneksi.