Jäsenyys

YTYn strategia 2021–2025

Missio

Olemme jäseniä henkilökohtaisesti palveleva akavalainen edunvalvoja
esimiehille ja asiantuntijoille yksityisellä sektorilla.

Visio

Tarjoamme positiivisen jäsenkokemuksen, laadukkaan edunvalvonnan
sekä kilpailukykyiset palvelut jatkuvasti kasvavalle jäsenistöllemme.

Arvot

Toimimme
- jäsenpalvelussa yksilöllisesti ja oikeudenmukaisesti
- yhdistystoiminnassa vastuullisesti ja luotettavasti
- yhteiskunnassa eettisesti ja sitoutumattomasti


Strategiset painopisteet

1. Kasvu ja vahvistuminen
Tavoitteet:

  • YTYn jäsenmäärä kasvaa vuosittain
  • YTYn jäsenpito ja jäsentyytyväisyys pysyy korkeana
  • YTYn brändi vahvistuu ja näkyvyys kasvaa

2. Yksilöllinen edunvalvonta
Tavoitteet:

  • Yksilöllinen jäsenneuvonta pysyy YTYn kilpailuvalttina
  • Jäsenten palvelu työpaikoilla paranee

3. Kollektiivinen edunvalvonta
Tavoitteet:

  • YTY vahvistuu työpaikoilla
  • YTYn omaa yrityskohtaista TES-toimintaa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden haasteita
  • Neuvottelujärjestö YTN:n toiminta tehostuu ja kehittyy
  • YTYn jäsenten toimintaedellytyksiä parannetaan kaikilla elämänalueella