Yleisradion Päälliköt ja Ylemmät toimihenkilöt

Yleisradion Päällikköyhdistys oli YTYn ensimmäinen yhdistysjäsen. Se liittyi YTYyn vuonna 2007. Vuonna 2016 yhdistys muutti nimekseen Yleisradion Päälliköt ja Ylemmät toimihenkilöt. Samalla sen työehtosopimus laajeni koskemaan myös muita ylempiä toimihenkilöitä, kuin vain päällikkötehtävissä olevia.