Jäsenyys

Alennusta jäsenmaksusta ilman palkkatuloja oleville

Myönnämme alennuksen normaalista jäsenmaksusta niille jäsenille, jotka ovat ilman palkkatuloja tai palkaksi luettavaa kertakorvausta työttömyyden, äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaan, vuorotteluvapaan, opiskelun tai pitkäaikaisen sairauden takia. Lyhin alennukseen oikeuttava aika on kolme täyttä kalenterikuukautta. Vuonna 2021 jäsen voi anoa perusjäsenmaksusta vähennettävää alennusta, joka on 12 e/kk. Jäsenyhdistysten (SAVAL, Luotsiliitto, lentäjäyhdistykset, lennonjohtajat, meriliikenneohjaajat, FT) alennukset vaihtelevat. Tarkista asia omasta jäsenyhdistyksestäsi.

Jäsenen on haettava alennusta kirjallisesti joka vuosi erikseen. Tämä johtuu siitä syystä, että YTY ei saa tietoa esim. kassasta työttömyyspäivärahalla olevista jäsenistä. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena tai käyttää alennushakemuslomaketta.  Hakemuksesta tulee käydä ilmi aika, jolta alennusta haetaan ja liitteeksi on laitettava asiakirja (kopio) alennukseen oikeuttavasta syystä. Alennuksen voi hakea myös sähköpostilla, jos vaadittavat liitteet ovat sähköisessä muodossa.

Liikaa maksetut jäsenmaksut huomioimme tulevissa laskuissa. Alennukset on haettava viimeistään seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Eronneelle jäsenelle takautuvaa alennusta ei myönnetä. Alennusohje.pdfAlennushakemuslomake.pdf 

Erityistapaukset

 • ns. eläkeputkessa olevat pitkäaikaistyöttömät
 • vuorotteluvapaalla olevat
 • vanhempain- ja hoitovapaalla olevat
 • päätoimiset opiskelijat
 • pitkäaikaissairaat
 • varusmies- tai siviilipalvelustaan suorittavat

Jos kuulut johonkin edellä mainituista ryhmistä, voit hakea alennusta etukäteen koko palkattomalle ajalle. Pitkäaikaistyöttömät lähettävät alennushakemuksen kerran vuodessa kuluvalle vuodelle esim. tammi-helmikuussa.

Työttömät työnhakijat

 • kopio tai kuvakaappaus KOKO-kassan (ent. IAET-kassa) viimeisimmästä maksuilmoituksesta

Suosittelemme hakemusta 6 kuukauden jaksoissa, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kevään hakemukseen em. liite ja jos työttömyys jatkuu vielä syksyllä, toisen hakemuksen voi tehdä ilman liitettä esim. sähköpostilla. Alennus myönnetään takautuvasti (3-12 kuukauden jaksoissa) niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joilta jäsen saa työttömyyspäivärahaa. Ns. työttömyyseläkeputkessa olevat voivat hakea alennukset etukäteen kuluvalle vuodelle. Soviteltua päivärahaa saavat eivät ole oikeutettuja alennukseen.

Vuorotteluvapaalla olevat

 • kopio vuorottelusopimuksesta tai KOKO-kassan (ent. IAET-kassa) päätöksestä

Äitiys- ja vanhempainvapaalla olevat

 • kopio KELAn äitiys-/vanhempainrahapäätöksestä

Huom! Alennusta haetaan niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joilta jäsen ei saa työantajan maksamaa palkkaa

Hoitovapaalla olevat

 • kopio KELAn kotihoidontukipäätöksestä tai kopio työnantajan kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätoimiset opiskelijat

 • opintosuoritusote tai muu todistus

Sairauslomalla olevat

 • kopio KELAn sairaspäivärahapäätöksestä tai muu todistus

Alennusta emme myönnä

Lähetä alennushakemus joko postitse YTY ry, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki tai sähköpostilla yty@yty.fi. Lisätietoja jäsenmaksualennuksista antaa jäsenpalvelupäällikkö Kari Saarinen, puh. (09) 2510 1330.