(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Ajankohtaista

Etsimme viestinnän asiantuntijaa (opintovapaan sijaisuus)

Työelämä: 29.06.2018

YTYn toiminnanjohtajaksi on valittu Mats Nyman

Jäsenpalvelut: 23.05.2018

Työ- ja lomamatkan voi yhdistää

Työelämä: 07.05.2018

Tietosuojaseloste

Jäsenpalvelut: 25.04.2018

Suosittele YTYä ja voita arvontapalkintoja

Jäsenedut: 07.04.2018

Cityjetin työehtosopimuskiistaan sopu

Työsuhdeasiat: 03.04.2018

Suomen Cityjetin lentäjille tukea työehtosopimuskiistaan Ruotsista

Työsuhdeasiat: 29.03.2018

Rahoitusalalle sopu - ylityökielto päättyy

Työsuhdeasiat: 25.03.2018

Rahoitusalalle sovintoesitys. Jos lakko kuitenkin alkaa, YTYn jäseniä koskee vain ylityökielto

Työsuhdeasiat: 23.03.2018

SAS:n lentoja vaarassa peruuntua - lentäjät jättäneet lakkovaroituksen

Työsuhdeasiat: 22.03.2018

Kesätyö 16-17 -vuotiaalle nuorelle YTYn Itä-Pasilan toimistolla

Työelämä: 21.03.2018

Liityimme Entren jäseniksi

Jäsenpalvelut: 25.02.2018

YTY-lehti 1/2018 on ilmestynyt

Jäsenpalvelut: 22.02.2018

YTYn kevätkokous ja jäsenilta Tampereella 12.4.

Jäsenedut: 17.02.2018

YTYn ensimmäinen mentorointiohjelma (pilotti) käynnistyy helmikuussa

Jäsenedut: 07.02.2018

Rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta

Työsuhdeasiat: 02.02.2018

Akava ja Danske Bank syventävät yhteistyötään: Lähes miljoona suomalaista voi alentaa asuntolainamarginaaliaan

Jäsenedut: 02.02.2018

YTY ei ole tehnyt järjestöpäätöstä aktiivimallin vastaiseen mielenilmaukseen osallistumisesta.

Työsuhdeasiat: 31.01.2018

TELAn työeläkekoulut kahdeksalla paikkakunnalla

Työelämä: 24.01.2018

Miten henkilöstöryhmä määräytyy?

Työsuhdeasiat: 22.01.2018

Suomessa työmarkkinat ovat mainettaan joustavammat

 Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomen työmarkkinoiden jäykkyyksiä liioitellaan.

 

Työehtosopimusten yleissitovuus rajoittaa perusoikeuksia. Työehtosopimukset estävät paikallista sopimista.
Työntekijöiden irtisanomisen on vaikeaa.
Sopimuskulttuuri nakertaa yritysten kilpailukykyä.

Julkisessa keskustelussa työmarkkinoiden joustamattomuus ja talouskasvun hitaus pistetään usein ammattiyhdistysliikkeen kontolle.

- Ennakkoluulot eivät pidä paikkaansa. Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomessa on varsin joustavat työmarkkinat keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna, korostaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi.

Paikallinen sopiminen mahdollista laajasti
 
Viime vuosina yksi kuuma peruna työmarkkinoilla on ollut paikallisen sopimisen lisääminen.
 
- YTN:n solmimat työehtosopimukset mahdollistavat monesta asiasta paikallisen sopimisen. Esimerkiksi työajoista voidaan sopia paikallisesti hyvinkin laajasti. Yleensä ongelmana on se, että tätä mahdollisuutta ei ole osattu tai tahdottu käyttää tai sille ei ole nähty tarvetta, Kauppi huomauttaa.
 
Jäykkyyksiä voidaan tarkastella monesta muustakin eri näkökulmasta. Kauppi ottaa esimerkiksi irtisanomisen, jota pidetään usein kalliina ja vaikeana.
 
OECD:n mittari kuitenkin osoittaa, että sekä yksilöllinen että kollektiivinen irtisanominen on Suomessa helpompaa kuin Ruotsissa ja Saksassa.
 
- Erityisen helppoa on tuotannollis-taloudellisin perustein tapahtuva irtisanominen, joka on Suomessa helpompaa kuin jopa Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

 Määräaikaisia työntekijöitä enemmän kuin Ruotsissa ja Saksassa

Määräaikaisten työsuhteiden sääntely on Suomessa vähäisempää kuin OECD-maissa keskimäärin, paljastuu puolestaan Eurostatin tilastoista. Suomessa on enemmän määräaikaisia työntekijöitä kuin Saksassa ja Tanskassa, mutta vähemmän kuin Ruotsissa.

Osa-aikaisesti Suomessa työskennellään EU:n keskiarvoa vähemmän.
 
- Työvoiman vaihtuvuus on Suomessa Euroopan kolmanneksi nopeinta Tanskan ja Espanjan jälkeen, Kauppi lisää.

Euroopan joustavimmat työajat

Koko Euroopan kärjessä Suomi on joustavissa työaikajärjestelyissä. Suomessa onkin esimerkiksi kaikkein helpointa vaihdella työpäivän aloitus- ja lopettamisaikaa sekä pitää kertyneitä työtunteja vapaapäivinä.

- Monesti työaikakäytännöt vaarantavat jaksamisen ja ovat liiankin joustavia, jopa nykyisen lain vastaisia. Esimerkiksi ylempi toimihenkilö tekee viikossa varovaisestikin arvioiden keskimäärin kaksi tuntia ylitöitä, mikä tekee sata tuntia vuodessa. Työaikalain mukaiset ylityökorvaukset maksetaan vain joka neljännelle ylemmälle toimihenkilölle, Kauppi laskee.

Yhdessä vertailussa Suomi pitää kuitenkin perää. Suomi on World Economic Forumin (WEF) kilpailukykyraportin mukaan palkanmuodostuksen joustavuudessa 140 maasta viimeinen. WEF rinnastaa palkanmuodostuksen jäykkyyden ja keskitetyn sopimisen. Mitä keskitetympää työehdoista sopiminen on, sitä jäykempää palkanmuodostus WEFin mielestä on.

- Tämä ei kuitenkaan näyttäisi olevan kovin olennainen muuttuja, sillä esimerkiksi Saksa ja Ruotsi ovat tällä mittarilla sijoilla 132 ja 133, Kauppi vertaa.

YTN käy tällä hetkellä työehtosopimusneuvotteluja monella alalla. Erityisen tiiviisti neuvotellaan lokakuussa, sillä YTN:n työehtosopimuksista esimerkiksi teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan, tietotekniikan palvelualan ja ICT-alan sopimukset päättyvät 31.10.

Teksti: Aku Karjalainen/YTN