YTYn hallitusohjelmatavoitteet: Sosiaaliturvaan tarvitaan remontti

 • 18
 • 15
 • 45
 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 17
 • 19
 • YTYn hallitusohjelmatavoitteet: Sosiaaliturvaan tarvitaan remontti

  04.03.2019 | Ajankohtaista

  Artikkelikuva

  Suomen seuraavan hallituksen tärkeimpiä hankkeita on sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen. YTY haluaa uudistuksessa pitää kiinni kahdesta periaatteesta; sosiaaliturvan tulee olla vastikkeellista ja vakuutuspohjainen työttömyysturva tulee säilyttää nykymuodossaan.

  Sosiaaliturvaa tulee kehittää niin, että se kannustaa työllistymään ja tekemään lisää työtä. Siksi sosiaaliturvan pitää edelleen lähtökohtaisesti olla syyperusteista. 60 prosenttia YTYn jäsentutkimukseen vastanneista jäsenistä on sitä mieltä, että perusturvaa pitää kehittää vastikkeellisempaan suuntaan. Seitsemän prosenttia ytyläisistä on tästä vastakkaista mieltä.

  Kun syksyllä 2018 toteutetussa jäsentutkimuksessa kysyttiin YTYn jäseniltä, mikä on seuraavan hallituksen tärkein tehtävä, eniten kannatusta saivat työllisyyden nostaminen sekä julkisen talouden tasapainottaminen. Ytyläiset ovat sitä mieltä, että sosiaaliturvaan liittyvät menot eivät saa enää kasvaa. 71 prosenttia vastaajista tuki tätä väittämää.

  Perusongelmana on, että sosiaaliturvan kustannukset ovat kasvaneet rajusti finanssikriisin aikana. Kela on arvioinut, että vuosien 2010-2017 aikana sosiaaliturvamenot kasvoivat kaikkiaan 1,7 miljardia euroa: työttömyysturvamenot 919 miljoonaa, perustoimeentulotuen kustannukset 101 miljoonaa ja asumistukimenot 670 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti maan hallitukset ovat leikanneet miljardeja euroja koulutuksesta ja osaamisesta. Tällä uralla ei voida jatkaa, sillä Suomen työvoima pienenee koko ajan.

  YTYn tavoitteena on, että ansiosidonnainen työttömyysturva jätetään lähtökohtaisesti sosiaaliturvauudistuksen ulkopuolelle, jotta vakuutus- ja kassaperusteinen järjestämistapa jää voimaan.

  Sosiaaliturvajärjestelmää on uudistettava niin, että työntekijä pystyy vaihtamaan palkkatyöstä yrittäjätuloihin ja säilyttämään työttömyysturvan siirtyessään työnteon muodosta toiseen. Vuonna 2019 käyttöön otettu ja vuonna 2020 työttömyyskassojen käyttöön tuleva tulorekisteri tulee hyödyntää täysimääräisesti.

  Viime vuosina keskustelua sosiaaliturvan uudistamisesta ovat hallinneet kaksi mallia; jo vuosikymmeniä esillä ollut perustulo sekä viime vuonna esille noussut yleistuki. YTYn jäsenten keskuudessa ei ainakaan vielä löydy selkeää tukea yhdelle mallille. Vain alle puolet ilmoitti tukevansa Britanniassa käyttöön otetun Universal Creditin kaltaista yleistukimallia.

  Olipa sosiaaliturvauudistuksen valittu malli mikä tahansa, tulee sen soveltua yhteen tulevan perhevapaauudistuksen kanssa niin, että sukupuolten välinen tasa-arvo paranee.

   

  Sosiaaliturvan ja perhevapaajärjestelmän remontti toteutetaan

  • Perhevapaauudistus toteutetaan
  • Ansiosidonnainen työttömyysturva jätetään sosiaaliturvauudistuksen ulkopuolelle
  • Varmistetaan työeläkejärjestelmän kantokyky ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

  YTYn hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019-2023