Ajankohtaista

Ajankohtaista

YTYn hallitusohjelmatavoitteet: Luodaan osaamisstrategia koko työuralle

21.01.2019 | Ajankohtaista, Työelämä

Artikkelikuva

Juhlapuheissa sanotaan, että Suomi elää osaamisesta. Jotta tämä toteutuisi myös käytännössä, tarvitaan mittavia panostuksia osaamiseen seuraavan hallituskauden aikana.

Viime vuosina koulutuspolitiikan huomio on ollut korkeakoulujen ja toisen asteen uudistuksissa. Nyt on korkea aika varmistaa koko työvoiman osaamistaso.

YTYn vuoden 2018 jäsentutkimukseen vastanneista 40 prosenttia ei ollut osallistunut työnantajan maksamaan koulutukseen edellisten 12 kuukauden aikana. Lukua on pakko pitää liian korkeana.

Silti tarve kouluttautua on asiantuntijoiden keskuudessa miltei krooninen. 64 prosenttia kyselyn vastaajista ilmoitti tarvitsevansa lyhytkestoista koulutusta omien työtehtävien hoitamiseen.

YTY peräänkuuluttaa koko työikäisen väestön osaamisen kehittämisen järjestelmää. Sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi Akavan lanseeraamalla osaamissetelijärjestelmällä, jossa jokainen työikäinen on oikeutettu kolmen vuoden välein tuhannen euron arvoiseen kouluttautumisen mahdollistavaan osaamisseteliin.

Mallissa vastuuta jatkuvan oppimisen rahoituksesta jaetaan työntekijöiden, työnantajien ja valtion kesken. Ehdotus ei vaadi uusia rakenteita, vaan perustuu olemassa olevien rakenteiden ja instituutioiden hyödyntämiseen uudella tavalla.

Vakuutusmaksujen keräämisestä ja setelin maksatuksesta huolehtisi Työllisyysrahasto. Mallia täydentäisi yksilön oikeus vähentää koulutuskuluja verotuksessa. 

 

YTYn hallitusohjelmatavoitteet: Luodaan osaamisstrategia koko työuralle

  • Luodaan koko työvoiman kattava osaamisen kehittämisen järjestelmä
  • Palkansaajille tuhannen euron osaamisseteli joka kolmas vuosi
  • Liitoille ja järjestöille vahva asema työllisyyspalveluiden tarjoajina

YTYn hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019-2023