YTY toivoo seuraavalta hallitukselta verouudistusta

 • 18
 • 15
 • 45
 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 17
 • 19
 • YTY toivoo seuraavalta hallitukselta verouudistusta

  27.12.2018 | Ajankohtaista

  Artikkelikuva

  YTYn hallitusohjelmatavoitteissa toivotaan seuraavalta hallitukselta vaalikauden alussa toteutettavaa verotuksen kokonaisuudistusta.

  Kasvun ja työllisyyden tukemiseksi ansiotuloverotusta pitää keventää kaikissa tuloluokissa niin, että myös rajaveroasteet laskevat. Korkein rajaveroaste laskettaisiin 50 prosenttiin.

  Tavoite saa tukea YTYn jäsentutkimuksessa. Vastaajien mielestä seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on työllisyysasteen nostaminen. Se tapahtuu parhaiten alentamalla ansiotuloverotusta, jota pidetään tällä hetkellä liian kireänä.  YTYn jäsenistä 67 prosenttia eli kaksi kolmesta on täysin tai osittain sitä mieltä, että he maksavat liikaa veroja.

  Tulevan maan hallituksen tärkein tehtävä

  YTYn mielestä tuleva verouudistus voidaan rahoittaa nostamalla muita veroja niin, että verouudistus olisi staattisesti tarkasteltuna kustannusneutraali. Kyselyn mukaan selkeä enemmistö ytyläisistä hyväksyy sen, että haitta-, ympäristö- ja kulutusveroja voidaan vastaavasti korottaa, jos tuloverotusta kevennetään. 66 prosenttia vastaajista piti tätä hyväksyttävänä.

  Kasvu- ja työllisyyspolitiikan pahimpina esteinä pidetään ansiotuloverotuksen jyrkkää progressiivisuutta eli korkeita marginaaliveroja. Kun esimiehiltä ja asiantuntijoilta kysyttiin, kuinka paljon 100 euron ylityökorvauksesta tulisi jäädä käteen, 64 prosenttia halusi vähintään 70 euron nettopalkan.

  Kuinka paljon 100 € ylitöistä tulisi jäädä käteen?

  YTYn jäsenten keskuudessa keskipalkka on 4700 euroa kuukaudessa, jolloin marginaaliveroaste on 50,7 prosenttia, eli ylityöeurosta käteen jää vain puolet. Nykyisen verotason ja jäsentemme oikeudentajun välille on siis muodostunut huomattava ero. Toivommekin seuraavalta pääministeriltä verouudistusta, jossa alennetaan työn hintaa. Vastaavasti voidaan korottaa haittaveroja.

   

  YTYn hallitusohjelmatavoitteet: Verotuksen tulee kannustaa tekemään työtä

  • Toteutetaan verotuksen kokonaisuudistus
  • Korkein rajaveroaste lasketaan 50 prosenttiin
  • Veronkorotusten painopiste kulutus- ja haittaveroihin

  YTYn hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019-2023